Nachádzate sa tu

Vzdelávanie

Pripravujú sa

03.04.2017

V marci sa uskutočnil výber účastníkov mobility v rámci projektu Erasmus+ na Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Projektu sa zúčastní 10 žiakov 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 2 odborní učitelia školy.

Deň učiteľov...

01.04.2017

Nižšie uverejňujeme slávnostný príhovor zástupcu primátora Lászlóa A. Szabóa prednesený k príležitosti Dňa učiteľov.

Strieborný a zlatý dážď na zdravotnej

30.03.2017

Niekomu sa môže zdať, že nadpis preháňa, ale naša škola je na svoje talenty hrdá. Lavice dunajskostredskej strednej zdravotnej školy derie 150 žiakov denného štúdia a o talenty nemajú núdzu.

Čítať je radosť!

30.03.2017

Ešte pred stretnutím so spisovateľom Tóthom Lászlóm sa žiaci oboznámili s jeho rozprávkami a poéziou, potom sa aj sami podujali napísať rozprávku.

Prezentovali formy poskytovania sociálnej starostlivosti

18.03.2017

O cieloch sociálnej starostlivosti žiaci Strednej zdravotníckej školy častokrát počuli od učiteľov na hodine sociálnej starostlivosti, ale ako to funguje v praxi to im vysvetlil pán poslanec mestského zastupiteľstva Dunajská Streda György Bugár dňa 14. a 15...

Prichádza polročné vysvedčenie

03.02.2017

V piatok 3. februára budú v školách polročné prázdniny. Žiaci dostávajú polročné vysvedčenia. Mnohí žiaci ho očakávajú so strachom, hoci odborníci stále odporúčajú rodičom, aby pri pozretí si známok na vysvedčení nereagovali prehnane, skôr kľudne a aby...

Výmena žiakov

24.01.2017

V decembri 2016 uzreli svetlo sveta výsledky testovania žiakov PISA 2015, podľa ktorých sa úroveň znalostí slovenských žiakov zhoršila. V súvislosti s výsledkami bola téma školstva horúcou témou médií, tak sme sa aj my spýtali detí, ktoré sú na Slovensku na...

Zasaď strom!

09.11.2016

V pokračovaní programu „Zasaď strom!“ sa žiakom prvého ročníka dostalo cti zasadiť strom na školskom dvore ZŠ Zoltána Kodálya.

Výlet ZŠ Vámbéryho do Zisterdorfu

28.10.2016

20. a 21. októbra sa žiaci 9. ročníka Základnej školy Ármina Vámbéryho zúčastnili študijného pobytu v závode na spracovanie odpadu v rakúskom Zisterdorfe, ktorý získali ako cenu za prvé miesto v súťaži v zbere papiera.

Stránky