Správy DAC

Správy

Obmedzenia vlakovej dopravy od Bratislavy Nové Mesto po Dunajskú Stredu

Obmedzenia vlakovej dopravy od Bratislavy Nové Mesto po Dunajskú Stredu

08.07.2017
Železnice Slovenskej republiky upozorňujú cestujúcich na viaceré obmedzenia v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v priebehu 28. týždňa. ŽSR na štyroch úsekoch medzi Bratislavou-Nové Mesto a Dunajskou Stredou zrealizujú plánový strojný výrub porastov a orezanie konárov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti koľají. Uvedená činnosť je zameraná aj na zlepšenie rozhľadových pomerov v okolí železničných priecestí, na viditeľnosť návestidiel a traťových značiek. Všetky výluky zrealizujú ŽSR vlastnými kapacitami.

Pre verejnosť

Kultúra

Snívať so svetlom

Snívať so svetlom

04.07.2017
Včera sa „ticho“ otvorila výstava diel Egriho Attilu v Žitnoostrovskej knižnici – jej cieľom ani nie je „zmena sveta”, len jednoducho stíšenie sa a venovanie pozornosti: zastaviť človeka na moment pred aj keď len drobučkými zázrakmi Žitného ostrova...

Šport

Vzdelávanie

Farebné

Spomienky

Vernostná karta

Ubytovanie

Zobraziť všetky

Gastro

Zobraziť všetky