Nachádzate sa tu

Kultúra

Krásy Egypta

03.04.2017

Vo štvrtok boli návštevníci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede účastníkmi ďalšej zaujímavej prednášky dr. Pécsi Ágnes, učiteľky, egyptologičky, zakladateľky Vámbéryho Ármin Keleti Szabadegyetem (doslovný preklad „Východná slobodná univerzita Á....

Pocta Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

01.04.2017

Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 22. a 23. III. 2017. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré súťaž prvýkrát...

Spomienka na dunajskostredského učenca

28.03.2017

23. – 24. marca sa uskutočnili spomienkové dni dunajskostredského rodáka Vámbéryho Ármina, významného vedca, ktoré usporiadalo Občianske združenie Vámbéryho a ZŠ Vámbéryho.

Predstavujeme komorný zbor Vox Camerata

28.03.2017

Zbor začal svoje pôsobenie v roku 1990; v prvých dvoch rokoch bol však ženským speváckym zborom. Jeho zakladateľkami - prvými členkami - boli učiteľky dunajskostredskej hudobnej školy.

XVII. Vámbéryho dni

15.03.2017

23. a 24. marca sa budú konať v organizácii Občianskeho združenia Vámbéryho a Základnej školy Ármina Vámbéryho tohoročné Dni Vámbéryho.

Výstava fotografií Attilu Karaffu

10.03.2017

Attila Karaffa svojským spôsobom oslávil svoje 37. narodeniny – v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára usporiadal výstavu 37 fotografií, ktoré ponúkol publiku.

Kniha pre „veriaceho z ulice” a „neveriaceho”

10.03.2017

Póda Erzsébet, šéfredaktorka týždenníka Csallóköz – Žitný ostrov a Albán József, gabčíkovský farár, zástupca šéfredaktora týždenníka Remény – Nádej, 8. marca na Vysokej škole sv. Alžbety v Dunajskej Strede predstavili publiku knihu dr. Herdicsa Györgya Sila...

Paleoart – 90 000 ročné cestovanie

06.03.2017

Paleoart je názov výstavy diel pripomínajúcich nástenné maľby z doby kamennej výtvarného umelca Róberta (Viktora) Němečeka. Otvorenie výstavy v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sa vo výstavných sálach Žitnoostrovského múzea uskutočnilo 2. marca.

Sokratove večery

24.02.2017

Od 17. februára sa na Vysokej škole sv. Alžbety na korze Bélu Bartóka rozbehli Sokratove večery.

Vidieť okamihy života

30.01.2017

V aule Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára je záujemcom o fotografiu k dispozícii výstava umeleckého fotografa, M. Nagy Lászlóa, ktorá nesie názov Labutia pieseň (Hattyúdal).

Stránky