Nachádzate sa tu

Kultúra

Hudobná pochúťka pre milovníkov ľudovej hudby

23.08.2017

Pred kultúrnym domom v Dunajskej Strede bude 1. septembra koncertovať Új Forrás, ktorá spracúva poklady maďarskej ľudovej hudby do formy gospelu. Charakterizuje ich hudobná profesionalita, náročné, hodnotné texty, fenomenálne predstavenia.

Snívať so svetlom

04.07.2017

Včera sa „ticho“ otvorila výstava diel Egriho Attilu v Žitnoostrovskej knižnici – jej cieľom ani nie je „zmena sveta”, len jednoducho stíšenie sa a venovanie pozornosti: zastaviť človeka na moment pred aj keď len drobučkými zázrakmi Žitného ostrova...

Prišlo viac súťažných podkladov než očakávali

18.05.2017

V apríli bol posledný termín na podanie súťažných podkladov na základe výzvy, ktorej cieľom bolo posilnenie kreatívneho priemyslu. Na podrobnosti sme sa spýtali štátneho tajomníka Ministerstva kultúry, Konráda Rigóa.

Kultúrne podujatie iného druhu

12.05.2017

Združenie rodičov pri ZŠ Ármina Vámbéryho organizuje na 13. mája predstavenie Baletu z Győru „Romance – Vnútorné hlasy” v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Predstavenie je jedinečné, divadelné združenie vystúpi v našom meste...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

11.05.2017

Parlament na svojom zasadnutí 101 hlasmi odsúhlasil zákon o zriadení fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 13 boli proti, 22 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval. Týmto bude od 1. júla materiálna podpora menšinovej kultúry patriť do rozhodovacej...

230 detí na pódiu!

08.05.2017

Zborový spev má na Slovensku dlhú a krásnu tradíciu. Festival Národného osvetového centra MLÁDEŽ SPIEVA v celoštátnom meradle sa tento rok organizuje už po 48 raz. Jej cieľom je učiť deti od útleho veku vnímať krásu hudby a spevu, pestovať a uchovávať v...

MEDIAWAVE'17 festival v NFG

28.04.2017

Občianske združenie Durvacrew chystá v Dunajskej strede aj v tomto roku všeumelecký festival Mediawave. Hlavnou témou bude premietanie umeleckých filmov, animovaných filmov, ale počas dvoch dní budú vystavené aj plagáty umeleckého grafika Huszlicsku Árona...

Ocenenie sv. Juraja dostane Görözdi Miklós st. in memoriam

27.04.2017

„Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet“ udeľuje ocenenie sv. Juraja in memoriam Görözdimu Miklósovi (1931–2012) bývalému farárovi reformovanej cirkvi, staviteľovi dunajskostredského reformovaného kostola; členovi bratislavského seniorátu.

Stránky