Nachádzate sa tu

Kultúra

Prišlo viac súťažných podkladov než očakávali

18.05.2017

V apríli bol posledný termín na podanie súťažných podkladov na základe výzvy, ktorej cieľom bolo posilnenie kreatívneho priemyslu. Na podrobnosti sme sa spýtali štátneho tajomníka Ministerstva kultúry, Konráda Rigóa.

Kultúrne podujatie iného druhu

12.05.2017

Združenie rodičov pri ZŠ Ármina Vámbéryho organizuje na 13. mája predstavenie Baletu z Győru „Romance – Vnútorné hlasy” v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Predstavenie je jedinečné, divadelné združenie vystúpi v našom meste...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

11.05.2017

Parlament na svojom zasadnutí 101 hlasmi odsúhlasil zákon o zriadení fondu na podporu kultúry národnostných menšín, 13 boli proti, 22 sa zdržalo hlasovania a 1 nehlasoval. Týmto bude od 1. júla materiálna podpora menšinovej kultúry patriť do rozhodovacej...

230 detí na pódiu!

08.05.2017

Zborový spev má na Slovensku dlhú a krásnu tradíciu. Festival Národného osvetového centra MLÁDEŽ SPIEVA v celoštátnom meradle sa tento rok organizuje už po 48 raz. Jej cieľom je učiť deti od útleho veku vnímať krásu hudby a spevu, pestovať a uchovávať v...

MEDIAWAVE'17 festival v NFG

28.04.2017

Občianske združenie Durvacrew chystá v Dunajskej strede aj v tomto roku všeumelecký festival Mediawave. Hlavnou témou bude premietanie umeleckých filmov, animovaných filmov, ale počas dvoch dní budú vystavené aj plagáty umeleckého grafika Huszlicsku Árona...

Ocenenie sv. Juraja dostane Görözdi Miklós st. in memoriam

27.04.2017

„Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet“ udeľuje ocenenie sv. Juraja in memoriam Görözdimu Miklósovi (1931–2012) bývalému farárovi reformovanej cirkvi, staviteľovi dunajskostredského reformovaného kostola; členovi bratislavského seniorátu.

Vážna hudba, slobodne

24.04.2017

Štvrtkovým hosťom XXVI. Dunajskostredksých hudobných dní bol budapeštiansky komorný súbor Ad Libitum.

Päť elementov – traja tvorcovia

11.04.2017

V Galérii súčasných maďarských umelcov sa otvorila výnimočná výstava fotografií, keďže sa fotografie nevytvárali fotoaparátmi, na aké sme zvyknutí v našej dobe.

Krásy Egypta

03.04.2017

Vo štvrtok boli návštevníci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede účastníkmi ďalšej zaujímavej prednášky dr. Pécsi Ágnes, učiteľky, egyptologičky, zakladateľky Vámbéryho Ármin Keleti Szabadegyetem (doslovný preklad „Východná slobodná univerzita Á....

Pocta Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

01.04.2017

Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 22. a 23. III. 2017. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré súťaž prvýkrát...

Stránky