Nachádzate sa tu

Kultúra

230 detí na pódiu!

08.05.2017

Zborový spev má na Slovensku dlhú a krásnu tradíciu. Festival Národného osvetového centra MLÁDEŽ SPIEVA v celoštátnom meradle sa tento rok organizuje už po 48 raz. Jej cieľom je učiť deti od útleho veku vnímať krásu hudby a spevu, pestovať a uchovávať v...

MEDIAWAVE'17 festival v NFG

28.04.2017

Občianske združenie Durvacrew chystá v Dunajskej strede aj v tomto roku všeumelecký festival Mediawave. Hlavnou témou bude premietanie umeleckých filmov, animovaných filmov, ale počas dvoch dní budú vystavené aj plagáty umeleckého grafika Huszlicsku Árona...

Ocenenie sv. Juraja dostane Görözdi Miklós st. in memoriam

27.04.2017

„Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet“ udeľuje ocenenie sv. Juraja in memoriam Görözdimu Miklósovi (1931–2012) bývalému farárovi reformovanej cirkvi, staviteľovi dunajskostredského reformovaného kostola; členovi bratislavského seniorátu.

Vážna hudba, slobodne

24.04.2017

Štvrtkovým hosťom XXVI. Dunajskostredksých hudobných dní bol budapeštiansky komorný súbor Ad Libitum.

Päť elementov – traja tvorcovia

11.04.2017

V Galérii súčasných maďarských umelcov sa otvorila výnimočná výstava fotografií, keďže sa fotografie nevytvárali fotoaparátmi, na aké sme zvyknutí v našej dobe.

Krásy Egypta

03.04.2017

Vo štvrtok boli návštevníci Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede účastníkmi ďalšej zaujímavej prednášky dr. Pécsi Ágnes, učiteľky, egyptologičky, zakladateľky Vámbéryho Ármin Keleti Szabadegyetem (doslovný preklad „Východná slobodná univerzita Á....

Pocta Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

01.04.2017

Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 22. a 23. III. 2017. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré súťaž prvýkrát...

Spomienka na dunajskostredského učenca

28.03.2017

23. – 24. marca sa uskutočnili spomienkové dni dunajskostredského rodáka Vámbéryho Ármina, významného vedca, ktoré usporiadalo Občianske združenie Vámbéryho a ZŠ Vámbéryho.

Predstavujeme komorný zbor Vox Camerata

28.03.2017

Zbor začal svoje pôsobenie v roku 1990; v prvých dvoch rokoch bol však ženským speváckym zborom. Jeho zakladateľkami - prvými členkami - boli učiteľky dunajskostredskej hudobnej školy.

XVII. Vámbéryho dni

15.03.2017

23. a 24. marca sa budú konať v organizácii Občianskeho združenia Vámbéryho a Základnej školy Ármina Vámbéryho tohoročné Dni Vámbéryho.

Stránky