Nachádzate sa tu

Dunajskostredská Mestská Televízia

Ponuka programov

Aktuálny program

Maratónske zasadnutie so spornými bodmi rokovania

20.04.2018

Uskutočnilo sa 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta za rok 2017, ďalej schválenie návrhu 2. zmeny rozpočtu na rok 2018. Samospráva mesta uzavrela...

Niečo smrdí v Mliečanoch

20.04.2018

Na podnet poslanca Pavla Seböka Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj prípad znečistenia ovzdušia, ktoré namerali pri prevádzke na spracovanie pneumatík v Mliečanoch. Po sťažnosti miestnych obyvateľov okresný úrad v novembri vykonal odber vzorky vzduchu, v...

Zmeny a novinky pri zaplatení miestnych daní

20.04.2018

Apríl je mesiacom vyrubenia miestnych daní a poplatkov. Mestská samospráva v Dunajskej Strede zaviedla tento rok významné zmeny v prípade právnických osôb a podnikateľov. Tieto dve skupiny daňovníkov prvýkrát vybavia svoje daňové záležitosti elektronickým...

Vybudovanie optického kábla a výmena teplovodného rozvodu

20.04.2018

V Dunajskej Strede sa začiatkom apríla začalo vybudovanie optického kábla v Ružovom háji a na sídlisku Boriny. Od druhej polovice apríla centrálny dodávateľ tepla, spoločnosť Southerm, realizuje výmenu teplovodného rozvodu na sídlisku Východ.

Cyklobus tento rok bude premávať zadarmo až do Čunova

20.04.2018

Cyklobus tento rok bude premávať od 28. apríla. Prevádzkovateľ pripravil pre záujemcov aj dve novinky. Cyklobus odteraz chodí z Dunajskej Stredy cez Gabčíkovo a Vojku nad Dunajom až do Čunova a späť. Druhou zmenou je, že ľudí a bicykle bude prevážať zadarmo.

Krátke správy – 19. 4. 2018

20.04.2018

V Dunajskej Strede 14. apríla spomínali na vysídlených z Hornej zeme; v Deň narcisov sa konala dobročinná zbierka na pomoc onkologickým pacientom; žiaci absolvovali odbornú maturitu a prijímacie skúšky na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka a športovom...

Žiakov dokazovali svoje vedomosti pri poskytnutí prvej pomoci

20.04.2018

Územný spolok Slovenského červeného kríža každoročne organizuje súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Do čoraz populárnejšej súťaže sa tento rok zapojilo 120 žiakov základných škôl z okresu, ktorí dokazovali svoje teoretické a praktické vedomosti pri...

Hudobné dni pokračovali speváckymi koncertmi

20.04.2018

Rad podujatí 27. Dunajskostredských hudobných dní pokračoval ďalšími dvomi koncertmi, v ktorých v centre diania bol spev. Koncert Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku nesúceho meno Lajosa Vassa sa uskutočnil v reformovanom kostole. Skupina...

Oficiálne otvorili motoristickú sezónu

20.04.2018

V druhý aprílový víkend oficiálne otvorili motoristickú sezónu. Motoristi zo Žitného ostrova sa ako každý rok stretli pred obchodným centrom MAX. Ich dvojkolesové tátoše tentokrát požehnal v obci Mad miestny dekan, následne sa motoristi vydali na kratšiu...