Nachádzate sa tu

Vzdelávanie

Stovežatá

04.07.2017

Koncom júna bola II. CR/B Strednej odbornej školy rozvoja vidieka na dvojdňovej návšteve Prahy, ktorá sa ľudovo nazýva „stovežatá“.

Prááááázdniny!!!

03.07.2017

V piatok sa v našom meste uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka – deti sa na dva mesiace rozlúčili so svojimi školami. Letné prázdniny sa môžu začať!

Aj chodby dostali meno

12.06.2017

Pri príležitosti 110. výročia narodenia Szabóa Gyulu sa vo štvrtok popoludní konalo v škole pomenovanej po ňom jedno nezvyčajné podujatie

Svetový deň zdravia 2017

10.04.2017

7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Každoročne vyhlasujú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou,...

Zápisy prvákov do ZŠ v meste

06.04.2017

V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl na školský rok 2017/18 konajú v období od 20. do 28. apríla 2016 v zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia. Zápisy do materských škôl budú v máji.

Voda je život

05.04.2017

Pitná voda je na svete čoraz vzácnejšia. Ide skutočne o tú vodu z rozprávok, ktorá sa stáva reálnym synonymom života. Nie však rozprávkového, ale toho obyčajného, každodenného, ktorý si bez vody nedokážeme ani predstaviť. V tomto duchu pripravili...

Pripravujú sa

03.04.2017

V marci sa uskutočnil výber účastníkov mobility v rámci projektu Erasmus+ na Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Projektu sa zúčastní 10 žiakov 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 2 odborní učitelia školy.

Deň učiteľov...

01.04.2017

Nižšie uverejňujeme slávnostný príhovor zástupcu primátora Lászlóa A. Szabóa prednesený k príležitosti Dňa učiteľov.

Strieborný a zlatý dážď na zdravotnej

30.03.2017

Niekomu sa môže zdať, že nadpis preháňa, ale naša škola je na svoje talenty hrdá. Lavice dunajskostredskej strednej zdravotnej školy derie 150 žiakov denného štúdia a o talenty nemajú núdzu.

Čítať je radosť!

30.03.2017

Ešte pred stretnutím so spisovateľom Tóthom Lászlóm sa žiaci oboznámili s jeho rozprávkami a poéziou, potom sa aj sami podujali napísať rozprávku.

Prezentovali formy poskytovania sociálnej starostlivosti

18.03.2017

O cieloch sociálnej starostlivosti žiaci Strednej zdravotníckej školy častokrát počuli od učiteľov na hodine sociálnej starostlivosti, ale ako to funguje v praxi to im vysvetlil pán poslanec mestského zastupiteľstva Dunajská Streda György Bugár dňa 14. a 15...

Stránky