Nachádzate sa tu

DSTV archív

Hudobné dni pokračovali speváckymi koncertmi

20.04.2018

Rad podujatí 27. Dunajskostredských hudobných dní pokračoval ďalšími dvomi koncertmi, v ktorých v centre diania bol spev. Koncert Speváckeho zboru maďarských pedagógov na Slovensku nesúceho meno Lajosa Vassa sa uskutočnil v reformovanom kostole. Skupina...

Zmeny a novinky pri zaplatení miestnych daní

20.04.2018

Apríl je mesiacom vyrubenia miestnych daní a poplatkov. Mestská samospráva v Dunajskej Strede zaviedla tento rok významné zmeny v prípade právnických osôb a podnikateľov. Tieto dve skupiny daňovníkov prvýkrát vybavia svoje daňové záležitosti elektronickým...

Niečo smrdí v Mliečanoch

20.04.2018

Na podnet poslanca Pavla Seböka Mestské zastupiteľstvo prerokovalo aj prípad znečistenia ovzdušia, ktoré namerali pri prevádzke na spracovanie pneumatík v Mliečanoch. Po sťažnosti miestnych obyvateľov okresný úrad v novembri vykonal odber vzorky vzduchu, v...

Maratónske zasadnutie so spornými bodmi rokovania

20.04.2018

Uskutočnilo sa 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta za rok 2017, ďalej schválenie návrhu 2. zmeny rozpočtu na rok 2018. Samospráva mesta uzavrela...

Krátke správy – 19. 4. 2018

20.04.2018

V Dunajskej Strede 14. apríla spomínali na vysídlených z Hornej zeme; v Deň narcisov sa konala dobročinná zbierka na pomoc onkologickým pacientom; žiaci absolvovali odbornú maturitu a prijímacie skúšky na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka a športovom...

Oficiálne otvorili motoristickú sezónu

20.04.2018

V druhý aprílový víkend oficiálne otvorili motoristickú sezónu. Motoristi zo Žitného ostrova sa ako každý rok stretli pred obchodným centrom MAX. Ich dvojkolesové tátoše tentokrát požehnal v obci Mad miestny dekan, následne sa motoristi vydali na kratšiu...

Žiakov dokazovali svoje vedomosti pri poskytnutí prvej pomoci

20.04.2018

Územný spolok Slovenského červeného kríža každoročne organizuje súťaž Družstiev mladých zdravotníkov. Do čoraz populárnejšej súťaže sa tento rok zapojilo 120 žiakov základných škôl z okresu, ktorí dokazovali svoje teoretické a praktické vedomosti pri...

Cyklobus tento rok bude premávať zadarmo až do Čunova

20.04.2018

Cyklobus tento rok bude premávať od 28. apríla. Prevádzkovateľ pripravil pre záujemcov aj dve novinky. Cyklobus odteraz chodí z Dunajskej Stredy cez Gabčíkovo a Vojku nad Dunajom až do Čunova a späť. Druhou zmenou je, že ľudí a bicykle bude prevážať zadarmo.

Vybudovanie optického kábla a výmena teplovodného rozvodu

20.04.2018

V Dunajskej Strede sa začiatkom apríla začalo vybudovanie optického kábla v Ružovom háji a na sídlisku Boriny. Od druhej polovice apríla centrálny dodávateľ tepla, spoločnosť Southerm, realizuje výmenu teplovodného rozvodu na sídlisku Východ.

Hudobné dni s bohatým koncertným programom

13.04.2018

Rad podujatí 27. Dunajskostredských hudobných dní je v plnom prúde. Tradičná prehliadka tento rok čaká milovníkov hudby mimoriadne bohatou ponukou osem koncertov. Miestna Základná umelecká škola a Občianske združenie Talentum ako hlavní organizátori si dali...

Budúci prváčikovia do školy pôjdu prvýkrát už v apríli

13.04.2018

Keď apríl, tak zápis do základnej školy. Nie je tomu inak ani v 5 základných školách v zriadení samosprávy mesta Dunajská Streda a cirkevnej základnej škole. Rodičia si svoje deti môžu dať zapísať poväčšinou v dňoch od 20. do 28. apríla, no v niektorých...

Krátke správy – 12. 4. 2018

13.04.2018

V plnom tempe pokračuje program výstavby a rekonštrukcie mestských chodníkov a parkovísk; v Galérii súčasných maďarských umelcov sprístupnili výstavu skupiny budapeštianskych výtvarníkov BP-ART; Žitnoostrovské osvetové stredisko organizovalo 21. ročník...

Témou podujatia bol autizmus

13.04.2018

Organizácia spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu, aby upriamila pozornosť svetovej verejnosti na spektrum autistických porúch. Dunajskostredské Občianske združenie Priatelia autistov a zdravotne postihnutých v rámci...

Cyklotúru Priateľstvo bez hraníc organizujú 28. apríla

13.04.2018

Rotary Club v Dunajskej Strede a v Győri spoločne organizujú 28. apríla cyklotúru Priateľstvo bez hraníc, ktorou chcú ďalej prehĺbiť partnerstvo miest. Pred blížiacou sa akciou predstavitelia oboch strán uskutočnili tlačovú besedu na dunajskostredskej...

Predstavili novú mediálnu skupinu Nadácie Pro Media

13.04.2018

V našom meste predstavili novú mediálnu skupinu Nadácie Pro Media, ktorá je postavená na troch základných pilieroch: webová stránka, týždenník a audiovizuálny internetový kanál. Projekt finančne podporuje Fond Gábora Bethlena financovaný maďarskou vládou. ...

Veľkolepá medzinárodná súťaž v karate v našom meste

09.04.2018

V mestskej športovej hale prednedávnom usporiadali medzinárodný turnaj v kyokushin karate. Športového podujatia sa zúčastnilo 400 pretekárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. O najlepšie umiestnenia bojovali v 80 kategóriach. Domáci organizátor...

Na podujatí oživili tradíciu žitnoostrovskej zakáľačky

06.04.2018

Občianske združenie Kukkonia so zámerom založenia tradície organizovalo podujatie Kukkonia zabíjačka, ktoré oživilo atmosféru dávnych domácich zakáľačiek. Záujemcovia si na mieste mohli pozrieť spôsob spracovania prasaťa a prípravu zabíjačkových špecialít....

Stránky