Nachádzate sa tu

DSTV archív

Spätný pohľad na zábavné podujatia

14.07.2017

V letných reláciach občas pripravíme spätný pohľad na kultúrne a zábavné programy prvého polroku v Dunajskej Strede, urobíme tak aj teraz. V uplynulých mesiacoch na rôznych podujatiach obecenstvo videlo niekoľko hudobných, či tanečných produkcií. Prvý...

Spevokol Zoltána Kodálya s hudbou na nádvorí

14.07.2017

V poradí ôsmy rad podujatí Dunajskostredskej hudby na nádvorí sa začal 6. júla. Rad koncertov v tradičnom priestore radničného nádvoria sa tento rok nesie v znamení 500. výročia reformácie. Prvým účinkujúcim bol Spevokol Zoltána Kodálya z Galanty. Spevácky...

Aby letné prázdniny boli aj veselé, ale aj bezpečné

14.07.2017

Letné prázdniny najviac očakávajú deti. Rodičia často už menej, veď okrem pomerne krátkej letnej dovolenky nemajú šancu stráviť dlhší čas s deťmi. Pre mnohých rodičov však letné umiestnenie detí spôsobí lámanie hlavy, lebo ani starí rodičia nedokážu vždy...

Opravy, zmeny a nové zámery v územnom pláne mesta

14.07.2017

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili najnovšie zmeny územného plánu Dunajskej Stredy. V úpravách figurujú opravy, ďalej definitívne prijatie predošlých zmien, ako aj nové zámery investorov ohľadne územného plánu, ktoré dostali...

Strik a koncerty v každom množstve

14.07.2017

Tohtoročný festival vínneho striku Onedayfröccsfest sa koná v dňoch 14.–15. júla na Námestí sv. Štefana. V poradí na piatom sviatku striku popri občerstvujúcom hungarikume návštevníkov čakajú aj veľkolepé koncerty.

Krátke správy – 13. 7. 2017

14.07.2017

Na 3. dunajskostredskom improvizačnom festivale panovala rodinná a kreatívna atmosféra; družstvo YBS postúpilo do finále Hornozemskej futbalovej ligy ako neporazený majster regiónu; borci z nášho regiónu žali úspechy na zápasníckom turnaji o Veľkú cenu...

V našom meste sa konal veľmajstrovský turnaj šachistov

07.07.2017

V Dunajskej Strede sa prvýkrát konal veľmajstrovský turnaj šachistov, I. ročník o Pohár primátora. O čo najlepšie umiestnenia celý týždeň bojovalo desať šachistov zo siedmych krajín, medzi nimi aj traja členovia miestneho klubu.

Krátke správy – 7. 7. 2017

07.07.2017

Vyhodnotili školskú súťaž v zbere papiera v rámci environmentálneho programu Súťaž s pánom Smietkom; v krajskom kole postupovej speváckej súťaže Spev nás spája sa stretlo päť zborov; v základných školách, materských školách a na mestskej radnici nazbierali...

Usporiadali konferenciu o ekonomickom rozvoji na Hornej zemi

07.07.2017

V Dunajskej Strede usporiadali konferenciu pod názvom Nové perspektívy ekonomického rozvoja na Hornej zemi. Na podujatí pod záštitou Občianskeho združenia Libertate odznelo šesť prednášok a konferencia ponúkla priestor aj na odborné konzultácie.

Mestská samospráva prevádzkuje letné materské školy

07.07.2017

Mestská samospráva vychádza v ústrety rodičom počas dvoch letných mesiacov prevádzkou letných materských škôl. Z deviatich škôlok v zriadení mesta sú v pohotovosti prvé tri týždne tri predškolské zariadenia, v nasledujúcich troch týždňoch deti prijmú ďalšie...

Na III. Žitnoostrovskom galope diváci videli strhujúce rozbehy

30.06.2017

V posledný júnový víkend sa v Dunajskej Strede konal III. Žitnoostrovský galop. Miestom jedného z rozbehov Národného galopu bolo aj tentokrát maloblahovské letisko. Na podujatí s cieľom oživenia jazdeckých tradícií maďarského národa sa na štart postavili...

V Dunajskej Strede sa konalo I. Hornozemské junior expo

30.06.2017

Združenie mladých maďarských podnikateľov na Slovensku usporiadalo v našom meste podujatie I. Hornozemské junior expo. Na stretnutí sa mohlo prezentovať a nadviazať vzájomné kontakty skoro 50 maďarských malých a stredných podnikateľov. Vypočuli si aj...

Stránky