Správy DAC

Správy

Každý piaty mladý človek na Slovensku nepracuje ani sa nevzdeláva

Každý piaty mladý človek na Slovensku nepracuje ani sa nevzdeláva

14.07.2020
Až pätina mladých ľudí na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov sa vlani nevzdelávala ani nepracovala. Podľa najnovších údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sme si medziročne dokonca o pár desatín percentuálneho bodu pohoršili a prepadli sa o tri priečky. Upozornila na to v tlačovej správe analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Pre verejnosť

Zo zákona vyplýva každému majiteľovi psa povinnosť evidovať svojho psa

Zo zákona vyplýva každému majiteľovi psa povinnosť evidovať svojho psa

14.07.2020
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie na mestskom úrade v lehote do 120 dní odo dňa od kedy je pes držaný na území mesta. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestskému úradu. Nesplnenie tejto povinnosti (ako aj neprihlásenie psa do evidencie) sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 165 Eur.

Kultúra

Šport

Vzdelávanie

Farebné

Spomienky

Vernostná karta

Tik-Tak

Tik-Tak

Dunajskostredská spoločnosť Tik-Tak s.r.o. sa...

Ubytovanie

Zobraziť všetky

Gastro

Zobraziť všetky