Nachádzate sa tu

Pre verejnosť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

14.11.2019

Mesto Dunajská Streda podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce...

Zjednoťme sa a pomôžme Dávidkovi

13.11.2019

„Náš Dávidko sa narodil začiatkom apríla tohto roku s vážnou vrodenou vývinovou chybou srdca. Keď mal sedem týždňov, podstúpil prvý operačný zákrok vo svojom živote, ktorý bol nevyhnutný na to, aby sa vôbec mohol dožiť ďalších operácií, ktoré ho čakajú a...

Nové kontajnery na zber textilu

08.11.2019

V Dunajskej Strede postupne rastie počet kontajnerov na zber oblečenia a textilu. Na jar v meste umiestnili 10 kusov, v týchto dňoch ďalších 5 na sídlisku Nová Ves.

Vysaďme spolu stromy!

29.10.2019

Občianske združenie Kukkonia vás oslovuje v súvislosti s ďalšou etapou projektu Zelená Kukkonia. Po úspešne zorganizovanej konferencii a zberu odpadu sa na Vás tentokrát obraciame s možnosťou zapojiť sa do akcie výsadby stromov.

Chute podunajskej prírody

29.10.2019

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odovzdala 28. októbra 2019 v Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Dropie slávnostne do užívania altánok, ktorý sa vybudoval v rámci cezhraničného projektu Chute podunajskej prírody (Taste of Danubian...

Smetné nádoby potrebujú označit aj podnikatelia

16.10.2019

Mestský úrad na jar zaviedol niekoľko noviniek na úseku odpadového hospodárstva. Medzi inými označili nálepkou smetné nádoby súkromných osôb a podnikateľov. Druhá nádoba sa označuje iba v prípade, ak si ju domácnosti osobitne vyžiadali a uzavreli príslušnú...

Stránky