Back to top

Inštitúcie

Mestské inštitúcie
Štátne inštitúcie
Polícia, Prokuratúra, Súd
Poisťovne

Mestské inštitúcie

Mestský úrad
Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 (031) 590 3911
E-mail: primator [at] dunstreda.eu
Web: www.dunstreda.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 13:00

Matričný úrad

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 13:00
Streda: 8:00 – 16:30
Štvrtok: 8:00 – 13:00
Piatok 8:00 – 12:30

Mestský úrad – ďalšie kontakty a úradné hodiny

_____________________________________________

Mestská polícia
Alžbetínske nám. 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
Mail: mestskapoliciads [at] post.sk, tibor.csiba [at] dunstreda.eu
Web: mestskapolicia.dunstreda.sk/index.htm

Úradné hodiny:

Pondelok: 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Utorok: 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Streda: 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Štvrtok: 9:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Piatok: 9:00 – 12:00

_____________________________________________

Centrum sociálnej starostlivosti
Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 (0) 918 607 308 +421 (0) 31 552 27 06

_____________________________________________

Mestské kultúrne stredisko
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 31 590 08 11
Mail: director [at] msksds.sk
Web: www.vmkds.sk

_____________________________________________

Centrum voľného času
Smetanov háj 286, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 23 38
Mail: piverova.cvc [at] gmail.com
Web: www.cvc-ds.sk/

_____________________________________________

Galéria súčasných maďarských umelcov
Ulica Gyulu Szabóa 304/2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421 918 607 307
Mail: kmgaleria [at] gmail.com
Web: www.kmgaleria.eu

_____________________________________________
 

Vzdelávacia inštitúcie, školy, škôlky

_____________________________________________
 

Štátne inštitúcie

Okresný úrad
Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Prednosta: Ing. Juraj Morvay
Tel.: 031/590 15 01
Fax: 031/552 62 86
_____________________________________________

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/2440-999
Email: upsvr_ds [at] upsvar.sk
Web: www.upsvar.sk/ds

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok:
Piatok: 8:00 – 12:00

Podateľňa

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00

_____________________________________________

Daňový úrad
Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:  031/5578701
Fax:  031/5527626
Email: dutt-ds.kontakt [at] financnasprava.sk
Web: danovy.urad-online.sk/danovy-urad/dunajska-streda.php

Úradné hodiny – podateľňa:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 14:00

_____________________________________________

Okresný úrad – Správa katastra
Agátova 7, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:  031/281 9047
Email: skds [at] skgeodesy.sk
Web:  http://katastralny.urad-online.sk/katastralny-urad/dunajska-streda.php

Úradné hodiny – podateľňa:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 14:00
Piatok: 8:00 – 14:00

_____________________________________________
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
Telefon: 0961 111 111
Web:  http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-dunajskej-strede

Úradné hodiny:
Občiansky preukaz, cestovné doklady, vodičský preukaz:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Výdaj cestovných pasov, vodičských preukazov a osvedčení o evidencii vozidla časť I vyhotovených do 2 pracovných dní je každý stránkový deň.

 

Zbrojné preukazy:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok:
Piatok: 8:00 – 14:00

Evidencia vozidiel:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 14:00

_____________________________________________
 
Okresná prokuratúra
Nám. sv. Štefana 1, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:  031/5522494
Fax:  031/5525494
Web: https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/okresna-prokuratura-dunajska-streda-1a0f.html

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 15:30
Streda: 7:30 – 15:30
Štvrtok: 7:30 – 15:30
Piatok: 7:30 – 15:30

_____________________________________________

Okresný súd
Jesenského ulica č. 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421318822180
Fax: 031/8822191
Email: podatelnaOSDS [at] justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/detail/sud/111

Kontakty pre médiá
Hovorca KS v Trnave, Mgr. Jana Kondákorová, Tel.:  0905 519 743
Informačné centrum, Tel.:  +421318822200

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00 --

Podateľňa
Tel.:  031/8822180
Mail:  podatelnaosds [at] justice.sk

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Vedenie okresného súdu
Predseda: JUDr. Antónia SALAYOVÁ
Podpredseda: JUDr. Erika LENGYELOVÁ
_____________________________________________

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Hlavná ul. 32, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:  031 / 282 41 28
Zdrav. starost.:  031 / 282 41 37
Zdrav. poist.: 0850 003 003
Fax: 031 / 282 41 40
Web:  https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/trnavsky-kraj/

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 7:30 – 14:30

Dôvera zdravotná poisťovňa
Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Zdrav. starost.: 0850 850 850
E-mail: info [at] dovera.sk
Web:  https://www.dovera.sk/pobocky/160/dunajska-streda

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok: zatvorené  
Piatok: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Union zdravotná poisťovňa
Biskupa Kondého 13, A blok, 1. poschodie, Dunajská Streda
Zdrav. starost. 0850 111 211
E-mail: union [at] union.sk
Web:  https://www.union.sk/union-kontakty/

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 11:15 12:00 – 16:00

_________________________

Sociálna poisťovňa
Galantská cesta 693/5 , 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0906 176 200, 0906 176 150
Riaditeľ pobočky v Dunajskej Strede: 0906 176 154
Fax: 0906 176 222
Email: dunajskastreda [at] socpoist.sk
Web: http://www.socpoist.sk/pobocky-socialnej-poistovne/385s?ids=385&prm1=26

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Úradné hodiny – pokladňa:

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 --
Piatok: 8:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Úradné hodiny – podateľňa:

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 14:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 8:00 – 14:00

_____________________________________________

 

Cookies