Back to top

Perfects

Stručná história akciovej spoločnosti

Začiatky spoločnosti Perfects sa datujú na roky po zmene režimu, kedy obchodná spoločnosť mala úplne iný odbor činnosti. Od roku 1997 vtedy už ako akciová spoločnosť pôsobí ako prevádzkovateľ miestnej televízie, pri čom ponúka svojim obchodným partnerom širokú škálu mediálnych, marketingových a iných služieb.

Avšak vysielanie o každodennom živote mesta patrilo k jednej z najdôležitejších úloh vo fungovaní spoločnosti vo vlastníctve samosprávy, najmä od jari roku 2015, kedy jej profil sa rozšíril o prevádzkovanie Dunasjskostredského Hlásnika. Považovali sme za potrebné obnoviť mestské médiá, ktoré sme rozdelili na tri časti. Najprv sme sa usilovali vytvoriť nový profesionálny štáb v roku 18-krát vydávaných mestských novín, vďaka ktorému od januára 2016 každý občan má prístup k elektronickému portálu dunasjskostredsky.sk a dunaszerdahelyi.sk. Online médium nie je len vytlačený formát v elektronickej podobe, ale skôr určité fórum, kde budú umiestnené všetky informácie, ktoré sa nezmestia do tlače. Portál, ktorý obsahuje výlučne mestské udalosti, sa snaží poskytovať zaujímavé čítanie pre všetky vekové skupiny, s predstavením každodenného mestského života cez kultúru, šport, vzdelávanie, zdravotníctvo až po hospodárske výzvy nevynechajúc ani menšie skupiny nadšencov komunity.

Odteraz na týchto stránkach bude fungovať aj archív Dunajskostredskej mestskej televízie (DSTV), takto uľahčujúc prístup k materiálom mestskej televízie pre užívateľov internetu, a ešte k tomu, aby záujemcovia mohli získavať informácie o dianiach v meste na jednom mieste. Aj s prítomnosťou na sociálnych sietiach sa Vám snažíme poskytovať vždy aktuálne informácie, tak neváhajte, hľadajte nás aj na Facebooku alebo Twitteri.

V nasledujúcich mesiacoch našim druhým krokom bude začať rozvoj DSTV, aby sme mohli osloviť svoje publikum oveľa modernejším obsahom prispôsobujúc sa výzvam 21. storočia. Treťou fázou naplánovanej činnosti spoločnosti bude zlepšovanie sa v oblasti organizácie podujatí, budeme sa snažiť poskytovať kvalitné služby všetkým občanom mesta, ale aj tým, ktorí len ku nám zavítajú.

Prajeme Vám veľa užitočných a krásnych chvíľ pri prezeraní nášho portálu!


Verejné obstarávanie

Obstaranie jednostranných vonkajších reklamných vitrín- citylight

Príloha 1.

================

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Perfects a.s.

Príloha č. 1

================

Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní  pre Perfects a.s.

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

================

Nákup technológie ( kamery, softvéry a ostatné )pre DSTV

Príloha č. 1 - špecifikácia technológie

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

 


Na stiahnutie

LOGO DSTV SK

LOGO DSTV HU

LOGO DUNASZERDAHELYI

LOGO HIRNOK

LOGO PERFECTS

Cookies