Back to top

Reklama

Využite si reklamné možnosti ponúkané spoločnosťou Perfects a.s.!

Ohľadom inzercie v DH alebo na portáli dunajskostredsky.sk nám píšte na press [at] perfects.sk.

Videoreklamu v DSTV si môžete objednať cez dstv [at] perfects.sk.

Inzercia:

Inzercia v novinách: DH*:
1 strana 250,00 €
1/2 strana 130,00 €
1/3 strana 90,00 €
1/4 strana 70,00 €
1/8 strana 40,00 €
   
Online inzercia: dunajskostredsky.sk
horný banner - hlavná stránka 15,00 €/1deň - 90,00 €/1 týžďeň
ľavý banner - hlavná stránka 10,00 €/1deň - 60,00 €/1 týžďeň
stredný banner - hlavná stránka 10,00 €/1deň - 60,00 €/1 týžďeň
banner - podstránky 8,00 €/1deň - 48,00 €/1 týžďeň
PR-článok  - 5 dní 20,00 €
PR-článok s fotkou - 7 dní 40,00 €
PR-článok s fotkou a s videom – hotový materiál 30,00 €
PR-článok s fotkou a s videom – s prípravou 50,00 €
   
Videoreklama: DSTV **
10 sekúnd 50,00 €
15 sekúnd 70,00 €
20 sekúnd 85,00 €
30 sekúnd 100,00 €
1 minúta 150,00 €
2 minúta 200,00 €
3 minúta 280,00 €
PR-reportáž:  
1 minúta 150,00 €
2 minúta 240,00 €
3 minúta 330,00 €
   
Balíčky:  
DH+dunajskostredsky.sk  zľava 20 %
   
*Ceny sú uvedené v eurách (bez DPH).  
**Ceny sú s DPH.  

Cookies