Back to top

Inzercia

Využite si reklamné možnosti spoločnosti Perfects a.s.!

Ohľadom inzercie v DH alebo na portáli dunajskostredsky.sk nám napíšte na rajkovics [at] perfects.sk.

Videoreklamu v DSTV môžete objednať cez dstv [at] perfects.sk.

Inzercia:

Inzercia v novinách: DH*:
1 strana 300 euro
1/2 strana 150 euro
1/3 strana 100 euro
1/4 strana 75 euro
1/8 strana 40 euro
   
Online inzercia: dunajskostredsky.sk
horný banner - hlavná stránka 50 euro/týždeň - 150 euro/mesiac
ľavý banner - hlavná stránka 40 euro/týždeň - 120 euro/mesiac
stredný banner - hlavná stránka 40 euro/týždeň - 120 euro/mesiac
banner - podstránky 20 euro/týždeň - 60 euro/mesiac
PR-článok s fotkou  (bez konzultácie) 30 euro
PR-článok s fotkou (s vizuálnou konzultáciou) 40 euro
PR-článok s fotkou a s videom – hotový materiál 50 euro
PR-článok s fotkou – s   redakčnou prípravou 50 euro
   
Videoreklama: DSTV **
10 sekúnd 60 euro
15 sekúnd 80 euro
20 sekúnd 90 euro
30 sekúnd 120 euro
1 minúta 160 euro
2 minúta 220 euro
3 minúta 280 euro
PR-reportáž:  
1 minúta 170 euro
2 minúta 270 euro
3 minúta 360 euro
   
LED  
30 sekúnd 50 euro/hét - 150 euro/mesiac
   
*Ceny sú uvedené v eurách (bez DPH).  
**Ceny sú s DPH.

 

 

Ceny sú platné od 1.4.2021.