Back to top

Veľký piatok

Publikované: 2. apríl 2021 - 12:04
Veľkonočné trojdnie pokračuje Veľkým piatkom. V tento deň sa pripomína utrpenie, ukrižovanie s smrť Ježiša Krista.
Veľký piatok

V rímskokatolíckej cirkvi sa v tento deň neslúži svätá omša. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania.

Pre evanjelikov je Veľký piatok najvýznamnejším sviatkom - Syn Boží dokončil dielo vykúpenia sveta. Na evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova.

 

Zvyky počas Veľkého piatku

Kresťania zachovávajú prísny pôst od mäsa, najesť dosýta sa možno len raz za deň.

Naši predkovia v tento deň konali veľa vecí „zvykovo“. Poďme sa pozrieť, na čo všetko verili:

Ľudia nosili vodu z potoka a umývali si v nej tvár. Považovalo sa to  za prevenciu pred kožnými chorobami a toto robili najmä dievky, aby mali hladkú tvár, poistili si sviežosť a krásu na celý rok.

Hovorili si pri tom aj takúto riekanku: „Teč vodička čistá od Pána Krista, ty omývaš drevo a kamene, umy aj mňa hriešne stvorenie.“

K vode sa privádzali aj hospodárske zvieratá, napríklad sa v nej brodili kone, aby boli mocné a zdravé.

Niektorí ľudia sa zvykli na Veľký piatok strihať, aby im vlasy dobre rástli počas celého roka.

Tiež sa štepili stromy – naši predkovia verili, že sa potom dobre ujmú. V tento deň sa nesmelo pracovať na poli, nesmela sa „hýbať zem“, pretože by sa nič neurodilo.

Veľký piatok bol považovaný za sviatok, kedy sa v domácnostiach nesmelo robiť upratovanie – preto sa nesmelo zametať, prať bielizeň, priasť.  

Pri dojení kráv gazda obkrútil vedro konármi zo šípkového kra, aby bosorky nemali moc nad mliekom a nemohli ho zmeniť na vodu.

Veľkonočnú vodu zvykli pridávať pri murovaní základov nových domov – aby sa vydarila stavba, aj život v dome. zamurovali do základov nového domu, aby sa jeho stavba a život v ňom vydarili.

Gazdovia na Veľký piatok zvyčajne robievali značkovanie oviec, pretože verili, že ovce menej cítia bolesť a rany sa im rýchlejšie zahoja.

 

Všetko toto, čo naši predkovia robili a v čo verili, sa spájalo s vierou v mimoriadnu moc Veľkého piatku – ktorá má všetko uzdravovať, všetkému napomáhať, má zabezpečiť zdar práce.

Atmosféru veľkonočného obdobia túžili využiť aj dievčatá túžiace po vydaji. Hádzali do vody jedľové vetvičky. Ak ich niesla voda po prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci. Ak vetvičku stočil vír iným smerom, mali ísť „za nevestu“ inam.

Toto ste už čítali?