Back to top

2500 rokov starý čln v Žitnoostrovskom múzeu!

Publikované: 31. január 2017 - 10:56
Podľa predbežných výsledkov rádiouhlíkového datovania (C14) vykonaného v laboratóriu Beta, Miami v USA, čln pochádza zo 4. storočia pred našim letopočtom.
2500 rokov starý čln v Žitnoostrovskom múzeu!

Čln vydlabaný z jedného kusu dreva (monoxil) pochádza z depozitára Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede.

V rámci projektu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede pod vedením Mgr. Petra Bartu, PhD, z iniciatívy etnológa múzea Mgr. Ivána Nagya, urobia ešte dve ďalšie merania, aby výsledok bol čo najspoľahlivejší.

Projekt bol financovaný zo zdrojov Fondu na podporu umenia.

Toto ste už čítali?