Back to top

35 rokov výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

Publikované: 26. august 2021 - 17:37
19. augusta 2021 vo výstavných priestoroch múzea bola slávnostne otvorená jubilejná výstava o prezentačnej , kreatívnej, výchovno-vzdelávacej činnosti múzea za uplynulých 35 rokov existencie budovy.
35 rokov výstavného pavilónu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

V roku 1986 bola slávnostne odovzdaná novopostavená budova, tzv. „pavilón“ na výstavné účely múzea. Slávnostne bol výstavný pavilón otvorený dňa 21. novembra 1986 vernisážou výstavy ŽITNÝ  OSTROV – KRAJINA  A ĽUDIAA CSALLÓKÖZ – TÁJ ÉS EMBEREK.

Rok 2021 je jubilejným rokom v živote múzea, oslavujeme 35. výročie otvorenia  výstavného pavilónu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili významní predstavitelia spoločenského a kultúrneho života. Mgr. József Berényi, podpredseda TTSK, Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ Odboru športu a kultúry TTSK, Mgr. Michal Deraj, prednosta Okresného úradu v Dunajskej Strede, Mgr. Iván Nagy, riaditeľ múzea, Mgr. Gábor Somogyi, riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda, a.s., Mgr. Tímea Takács, riaditeľka Kultúrneho strediska Csaplára Benedeka v Dunajskej Strede, Róbert (V) Němeček, akad. architekt, predseda ZVUZS, Dr. Tibor Kopócs akad. maliar, predseda Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku. V kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina „Opera Trio“ – Katalin Kollár, Andrea Kovács Nagy, Tünde Kevicky.

Zámerom výstavy bolo zhrnutie bohatého fondu archívnych materiálov (plagátov, pozvánok, katalógov, filmového a fotografického materiálu), ktorý bol vizualizovaný modernou technickou metódou, na samostatných paneloch. Stredobodom expozície bola retrospektívna výstava prvej prezentácie, zo dňa 21.11.1986, na ktorej sa predstavili dvanásti významní umelci z regiónu. Na pamiatku si uvedieme ich osobitne: Almási Róbert, Andrásy Tibor, Deák György, Janiga józsef, Lipcsey György, Kopócs Tibor, Nagy József, Skriba Pál, Schrantz György, Szilva József, Mária Trangošová, Varga Lajos.

Výstava potrvá do 28. augusta 2021.

-žm-

Toto ste už čítali?

Cookies