Back to top

Aj hudbou sa možno modliť

Publikované: 1. august 2017 - 10:17
Posledný večer Hudby na nádvorí patril vystúpeniu budapeštianskeho chóru Lumen Christi Gospel Kórus.

Na dvore dunajskostredského mestského úradu sa konajú už osem rokov v júli štvrtkové koncerty. Tie sú každoročne  venované nejakej téme, v tomto roku sú to  dve významné výročia: pamätný rok Kodálya Zoltána a 500. výročie reformácie. Na zdôraznenie vzťahu hudby a viery zvolila organizátorka večerov, Takács Tímea, citát Johna Lennona: Boh stvoril hudbu, aby sme sa mohli modliť bez slov.

Vedúci Lumen Christi Gospel Kórus, Gergó Lajos, v krátkosti predstavil svoj chór, ktorý oslavuje dvadsiate výročie svojho založenia. Spievajú černošské špirituály a gospel, ich piesne majú základ  v biblii, svojimi piesňami oslavujú radosť života. Spevákov s výnimočnými hlasmi obecenstvo odmenilo búrlivým potleskom.  

Takács Tímea vo svojom pozdrave na záver koncertu poďakovala obecenstvu za ich záujem o koncertné večery, zvláštne poďakovanie vyslovila mestu, technickému štábu, médiám, všetkým, ktorí napomohli úspechu koncertných večerov.

Pozrite si zábery z koncertu.

Gospel "Joyful, joyful" môžete poznať z filmu Sestra v akcii:

Toto ste už čítali?

Cookies