Back to top

Aj oficiálne je už študentským primátorom Tamás Fialka

Publikované: 21. november 2021 - 17:09
Primátor mesta Zoltán Hájos vo štvrtok uviedol do funkcie pred týždňom zvoleného študentského primátora Tamása Fialku.
Aj oficiálne je už študentským primátorom Tamás Fialka

Zoltán Hájos vo svojom príhovore uviedol, preto považuje funkciu, ako aj samotný akt voľby študentského primátora za dôležité, lebo sa takto otvára príležitosť na to, aby sa mladí mesta, jeho študenti zapojili do verejného života, zaujímali sa o dianie v meste. Vie, ako uviedol ďalej, aké ťažké je v dnešnej pandemickej situácii niečo vymyslieť, uskutočniť, ale verí, že sa situácia bude zlepšovať a otvorí sa možnosť, aby študentský primátor mohol svoje plány, predstavené pri voľbe, zrealizovať. Poprial mu úspešnú prácu a zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí zorganizovali voľbu študentského primátora.

Tamás Fialka, ešte než prevzal menovací dekrét, poďakoval Zoltánovi Hájosovi, že zapája mladých ľudí do verejného života. Popri študentskom primátorovi volebná komisia udelila aj funkciu viceprimátora študentke Nancy Ollé, ktorá sľúbila, ž spolu s Tamásom Fialkom, ale aj osobitne sa budú snažiť, aby počas roka, na ktorý boli zvolení, odvádzali osožnú prácu, najmä na poli zapojenia mladých ľudí do diania, života v meste.

Menovacej ceremónie sa zúčastnil aj György Bugár, zodpovedný za politiku práce s mládežou, ktorý jednak ubezpečil vymenovaných mladých ľudí o svojej podpore, jednak uviedol, že v nasledujúcom období budú mať dostatok práce, napr. môžu sa zapojiť do rôznych charitatívnych činností.

Po odovzdaní menovacích dekrétov sa rozvinula kreatívna výmena názorov, následne mladí navštívili Žitnoostrovské múzeum. V blízkej budúcnosti spolu s Edit Tilajčík, vedúcou oddelenia kultúrnych, mládežníckych a športových vecí mestského úradu navštívia mestské inštitúcie, kde sa stretnú s ich vedúcimi, spolupracovníkmi, a tak získajú prehľad o tejto oblasti života mesta.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies