Back to top

Ak chce byť Slovensko úspešné, musí oveľa viac podporovať inovácie

Publikované: 22. august 2023 - 16:56
Zintenzívňujeme spoluprácu s Českou republikou. Minister investícií Peter Balík spolu s podpredsedníčkou vlády Líviou Vašákovou rokovali s českým podpredsedom vlády a ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom. Hovorili nielen o skúsenostiach obidvoch krajín s využívaním eurofondov, ale aj o spolupráci v oblasti IT.
Ak chce byť Slovensko úspešné, musí oveľa viac podporovať inovácie

Slovensko je aktuálne v čerpaní starých eurofondov na 22. mieste s bilanciou čerpania takmer 76 %, zatiaľ čo Česko využilo už takmer 92 % zo svojej alokácie a v rámci celej EÚ je v čerpaní na treťom mieste. S veľkou dynamikou odštartovali aj nové programové obdobie.

„My máme z nových eurofondov z Programu Slovensko za dva mesiace vyhlásených 10 výziev za takmer 700 miliónov eur a pripravujeme ďalšie. Uvedomujeme si však, že veci sa dajú robiť ešte oveľa lepšie a efektívnejšie. Veľkou inšpiráciou v tomto smere je pre nás aj Česká republika, ktorá patrí medzi lídrov v čerpaní eurofondov,“

- vyhlásil minister investícií Peter Balík po rokovaniach s českým rezortným kolegom Ivanom Bartošom.

Pripomenul, že Česi za necelý rok stihli vyhlásiť výzvy za viac ako 70 % svojej celkovej alokácie.

Podľa ministra Balíka môže byť Slovensko zasa inšpiráciou pre českých partnerov v oblasti transformácie regiónov v rámci prechodu na uhlíkovú neutralitu.

„Príkladom sú naše procesy v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko, a tranzície regiónov. Na stratégiách a konkrétnych postupoch sme spolu s partnermi v regiónoch pracovali niekoľko rokov a dnes môžeme aj vďaka tomu povedať, že po roku 2023 nezostane na Slovensku otvorená ani jedna uhoľná baňa. Slovensko má najlepšie predpoklady stať sa pre ostatné krajiny príkladom v oblasti transformácie regiónov a ich prechodu na zelenšiu ekonomiku,“ 

- dodal. Pripomenul, že v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu budú financované transformačné projekty nielen na hornej Nitre, ale aj v Banskobystrickom a Košickom kraji. Jedným z projektov s výrazne priaznivým ekologickým aj ekonomickým dopadom je napríklad investícia do využívania geotermálnej energie v Košickom kraji.

Prostriedky z Fondu chce Slovensko využiť tiež na zužitkovane baníckych brownfieldov, ktoré zostali po ťažbe uhlia.

„Z oprávnených regiónov dostávame už teraz zaujímavé investičné nápady, ako banícku infraštruktúru využiť, aby pomohla prinášať ďalšie benefity pre miestnu ekonomiku a pre ľudí pri rešpektovaní ekologických záujmov. V tomto je pre nás inšpiráciou unikátny český projekt, výskumné centrum URC Josef, ktoré vzniklo z opustenej banskej štôlne a v Európe dnes prakticky nemá konkurenciu,“

- skonštatoval minister Balík po návšteve Centra experimentálnej geotechniky v Prahe.

Česká republika je tiež silným hráčom v podpore výskumu a inovácií. Investície do tejto oblasti tvorili v roku 2021 až 2 % HDP, čo krajinu zaradilo veľmi blízko priemeru EÚ (2,19 % HDP), pričom na Slovensku je to len 0,9 %.

„Česi sa v inováciách priblížili k najvyspelejším európskym krajinám. Do výskumu a vývoja investujú v prepočte 150 eur na obyvateľa, kým na Slovensku to nie je ani polovica z toho. Ešte ako šéf sekcie inovácií na našom ministerstve som zodpovedal za prípravu viacerých strategických dokumentov v tejto oblasti a rozbiehal aj konkrétne inovačné aktivity. Ide napríklad o hackathony – už dnes vďaka nim zavádzame do praxe inovatívne riešenia pre oblasť boja proti dezinformáciám či do vzdelávania seniorov a vyvíjame digitálne riešenia na znižovanie byrokracie pri komunikácii občanov s úradmi,“

- dodal Balík.

Minister investícií a informatizácie s českými partnermi hovoril aj o spolupráci v oblasti informatizácie.

„Naše krajiny spája spoločná história, čelili sme podobným hrozbám a dnes čelíme veľmi podobným výzvam. Dôležitejšie ako kedykoľvek predtým je posilňovať kybernetickú bezpečnosť a chrániť kritickú infraštruktúru štátu. Ukázalo sa to najmä po bezprecedentnom útoku Ruska na Ukrajinu, v dôsledku čoho aj naše krajiny čelia v oveľa väčšej miere hybridnej vojne a kyberútokom,“

zdôraznil Balík.

Jedným z projektov, ktoré pomôžu zvýšiť úroveň bezpečnosti, je výcvikové a školiace IT stredisko pre sektor verejnej správy (t. j. kyberaréna), ktoré vzniká na pôde MIRRI SR. Ministerstvo investícií a informatizácie ponúklo účasť na aktivitách kyberarény aj českej strane.

„Vo verejnej správe potrebujeme kvalifikovaných odborníkov v oblasti IT a kyberbezpečnosti. Ich výcvik a expertíza sú kľúčové pre rýchle a efektívne riešenie aktuálnych hrozieb v online priestore. Je nevyhnutné, aby boli vyškolení rozpoznávať a čeliť rôznym typom útokov a incidentov,“

povedal štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Martin Bezek, ktorý v Prahe rokoval s českými partnermi zodpovednými za štátne IT. „Spolupráca a výmena skúseností s Českou republikou v oblasti kyberbezpečnosti je mimoriadne dôležitá, a to najmä v čase narastajúceho počtu hrozieb. Aby sme boli úspešní, musíme intenzívne koordinovať a spojiť naše sily,“ zdôraznil minister Balík po stretnutiach v Prahe.

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies