Back to top

Ak majú vodiči na platenie pokút o svoj vodičák sa obávať nemusia

Publikované: 4. október 2019 - 11:51
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) neplánuje zmeniť zákon o cestnej premávke ani sprísniť tresty cestným pirátom, ktorí pravidelne prekračujú maximálnu povolenú rýchlosť.
Ak majú vodiči na platenie pokút o svoj vodičák sa obávať nemusia

Za oveľa väčší problém považuje rezort telefonovanie či smskovanie za volantom a mladých neskúsených vodičov.

Vodiči, ktorí pravidelne ohrozujú bezpečnosť v premávke svojou bezohľadnou a najmä rýchlou jazdou, z ciest nezmiznú. Hovorca MV SR Petar Lazarov informoval, že v súčasnosti žiadnu zmenu či sprísnenie trestov rezort týkajúcich sa cestných pirátov neplánuje.

Ak majú vodiči na platenie pokút, pričom najvyššia možná pokuta za prekročenie rýchlosti je na Slovensku 800 eur, o svoje vodičské oprávnenie sa obávať nemusia.

Ukážkovým príkladom je aj 38-ročný vodič z Trenčianskeho kraja, ktorý má vo svojej evidencii vodiča už 56 záznamov, prevažne za prekročenie rýchlosti. Naposledy ho namerali v obci Melčice – Lieskové, kde išiel 177 km/h. Prekročil tak maximálne povolenú rýchlosť o 87km/h. Zaplatil pokutu a pokračoval nerušene v jazde.

Rezort uviedol, že oveľa väčšie riziko predstavujú motoristi za volantom s telefónom v ruke a mladí neskúsení vodiči.

Rezort uviedol, že podľa štatistík, sú najčastejšie pokutovaní vodiči, ktorí počas šoférovania telefonujú či smskujú. Dokonca ani zvýšený dohľad nepriniesol želaný účinok, práve naopak.

Používanie telefónov za volantom má skôr stúpajúcu tendenciu. Za posledných 5 rokov vzrástol počet týchto priestupkov takmer trojnásobne.

Ministerstvo sa na základe týchto výsledkov rozhodlo pritvrdiť a odnaučiť vodičov od telefonovania počas šoférovania.

Za používanie mobilného telefónu počas jazdy, hrozí vodičovi pokuta do 100 eur v blokovom konaní a do 200 eur v riadnom konaní. Jedinou výnimkou je použitie hands free zariadenia.

„Ani zvýšený dohľad neprináša pokles používania telefónov. Používanie telefónov má u vodičov neustále stúpajúcu tendenciu. Za posledných 5 rokov vzrástol počet týchto zistených priestupkov takmer trojnásobne,“ vysvetľuje postup ministerstva Petar Lazarov hovorca Ministerstva vnútra SR.

Ministerstvo informovalo, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej zahynul človek, bola spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Preto sa kontroly prioritne sústredia na mladých a neskúsených vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie.

Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %. Za posledných 5 rokov však v priemere spôsobili až 19% smrteľných dopravných nehôd. Za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.

Vodiči s dvojročnou praxou tvoria 5 % z celkového počtu vodičov. Tí spôsobili až 17 % dopravných nehôd a zavinili smrť 19 % obetí. Taktiež zapríčinili 19% dopravných nehôd, pretože jazdili pod vplyvnom alkoholu.

„Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009. Navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii,“ vysvetľuje Lazarov.

Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov 2X poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Cieľom nového opatrenia vo forme rehabilitačného programu je zmena postoja a správania sa na cestách, ako aj prevencia možnej recidívy rizikového vodiča.

Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí. Každé stretnutie pozostáva z troch vyučovacích hodín v rozsahu 50 minút.

Opatrenie sa žiaľ nebude vzťahovať na starších vodičov, ktorých záznam je plný dopravných prehreškov. Aj keď by sa im menšia prevýchova zišla, budú naďalej riešení v blokovom konaní. Čo sa ukazuje ako neúčinné, iba sa tým plní štátna kasa.

Zdroj: felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies