Back to top

Ako bude od 1. júna fungovať vyučovanie na našich základných školách?

Publikované: 1. jún 2020 - 7:16
Vláda Slovenskej republiky schválila rozhodnutie o obnovení vyučovania žiakov 1-5. ročníka základných škôl, a to od 1. júna 2020. Podľa rozhodnutia rodičia nie sú povinní poslať svojich ratolestí do školy - či sa dieťa znovu zapojí do vyučovania záleží na rodičoch. Opýtali sme sa kompetenčných z dvoch slovenských základných škôl nášho mesta, ako bude fungovať vyučovanie od 1. júna.
Ako bude od 1. júna fungovať vyučovanie  na našich základných školách?

Ako sme sa dozvedeli, vyučovanie bude prebiehať na obidvoch školách, nakoľko na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov sa 380 žiakov prihlásilo na ZŠ Jilemnického, a 125 na ZŠ Smetanov háj.

Rozdiely medzi jednotlivými školami sú v samotnom vyučovaní.

Na ZŠ Jilemnického deti budú zaradené do menších skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine. Vyučovanie bude prebiehať v triedach aj na školskom dvore (pokiaľ to počasie dovolí) v rozsahu 4 – 5 hodín . Metódy a obsah budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny. ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania do 16,30 hod.

Zatiaľ čo na ZŠ Smetanov háj žiaci budú v triedach rozdelení podľa ročníkov do dvoch skupín – A – žiaci, ktorí po vyučovaní idú domov, B – žiaci, ktorí po vyučovaní idú do ŠKD (12 – 15 žiakov). Vzhľadom na nízky počet prihlásených žiakov 5. ročníka (14 žiakov), budú žiaci z 5A a 5B spojení do jednej skupiny.

Pedagógom sme odporučili blokové vyučovanie podľa vlastného uváženia v triede striedané pobytom na školskom pozemku podľa počasia. V troch triedach budú vypomáhať asistenti učiteľa.

Pýtali sme sa aj na vyučovanie vo vyšších ročníkoch.

V obidvoch školách sa naďalej bude vyučovať dištančnou formou. V on-line vyučovaní učitelia so žiakmi väčšinou komunikujú cez Messenger, maily a pod.

Toto ste už čítali?

Cookies