Back to top

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Publikované: 30. december 2020 - 12:12
Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.
Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Valorizačné je vlastne kompenzáciou medziročného nárastu cien. Dôchodcom vyplatia penziu vyššiu buď v podobe percentuálneho navýšenia o 2,6 percenta mesačnej sumy, alebo im pridajú garantovanú pevnú valorizačnú sumu 9,40 eur.

(zdroj: )

Môžu rátať s tým, čo je výhodnejšie

Pravidelná valorizácia dôchodkov sa týka viac ako 1,4 milióna starobných penzistov. U každého dôchodcu sa bude prepočítavať taký spôsob zvyšovania jeho dôchodku, ktorý je pre jeho prípad výhodnejší. Ako uviedla Sociálna poisťovňa, percentuálna valorizácia je stanovená od pevnej hranice, ktorou je penzia vo

Čo je dôchodcovská inflácia

Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a odvíja sa od ich nákupného správania. Výšku tohto percenta určí Štatistický úrad SR za prvý polrok kalendárneho roka. Tento rok úrad zverejnil výšku inflácie dôchodcovských domácnosti na úrovni 2,6 percenta.

Čo znamená pevná suma

Sú to dve percentá z priemernej mesačnej výšky dôchodkových dávok, ktoré Sociálna poisťovňa pre potreby valorizácie uverejňuje k 30. júnu.

výške 361,60 eura. Naopak, dôchodcom s nižšou penziou, ako je táto suma, vyplatia od januára garantovaných 9,40 eur valorizačnej sumy.

Znamená to tiež, že všetky druhy dôchodkov – starobný, predčasný, invalidný, vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok – sa v januári budúceho roku zvýšia o 2,6 percenta, najmenej však o príslušnú garantovanú sumu. Penzista môže súbežne poberať viac dôchodkov z dôvodu súbehu.

Zvyšovanie dôchodkov od januára o tzv. valorizačné sa bude celkovo týkať 1,42 dôchodkov, vrátane predčasných, invalidných, vdovských/vdoveckých a sirotských. „Pre drvivú väčšinu dôchodcov, asi 78 percent, je výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku,“ informoval Pavel Machava, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne „Zohľadňuje sa tiež, že penzista, ktorý súbežne poberá viac dôchodkov, môže mať jeden valorizovaný percentom a ďalší pevnou sumou. Vždy ale pôjde o sumu, ktorá je pre neho výhodnejšia. Zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa bude posudzovať samostatne.

Percento valorizácie vychádza z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, ktorý uviedol, že medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosť dôchodcov predstavoval v prvom polroku tohto roku 2,6 percenta.

ma7.sk/sme.sk

Toto ste už čítali?

Cookies