Back to top

Ako sa správať na kúpalisku?

Publikované: 6. júl 2020 - 13:57
Za horúceho leta radi odpočívame na kúpalisku. Vláda Slovenskej republiky od polovice júna povolila otvorenie kúpalísk, väčšina z nich s radosťou očakáva návštevníkov. Stojí však za to prijať pár dobrých rád.
Ako sa správať na kúpalisku?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal odporúčania, zhrnuté do niekoľkých bodov, čo treba mať pri návšteve kúpaliska na zreteli.

Dávajme na seba pozor, dávajme pozor na seba navzájom, aby sme si užili  nerušenú zábavu, aby nás letný odpočinok obohatil iba o príjemné zážitky.

Ako sa správať na kúpalisku

  • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorí alebo máte príznaky ochorenia.
  • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky.
  • Pri pohybe po areáli kúpaliska dodržiavajte odstup 2 m. Bezpečnú vzdialenosť dodržiavajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na atrakcie a služby a pod.
  • Pri pobyte na voľných oddychových plochách dodržiavajte odstup 2 m od okolitých oddychujúcich jednotlivcov či skupín.
  • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym telesným kontaktom s neznámymi osobami.
  • Dodržiavajte zásady zvýšenej osobnej hygieny. Často si umývajte ruky. Vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
  • Zvýšenú pozornosť venujte dodržiavaniu hygienických návykov detí; ich pohyb po kúpalisku majte pod kontrolou.
  • Dodržiavajte respiračnú etiketu (pri kašli a kýchaní si zakrývajte ústa lakťovým ohybom alebo vreckovkou).
  • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
  • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.

ÚVZSR

Toto ste už čítali?