Back to top

„Ako zázrak ešte stále tu je maďarská kuchyňa" - Nové úspechy "Sikikonyha" (Maloblahovská kuchyňa)

Publikované: 21. jún 2022 - 12:21
Jasné slnko, obrovské množstvo dobrej nálady, výborné chute, to charakterizovalo VIII. ročník súťaže "Sikikonyha" vo varení a pečení, resp. pečení domácich zákuskov pod holým nebom, ktorý prebiehal v Spoločenskom dome v Malom Blahove. Na súťaž s dlhou tradíciou pozval hostiteľ Občianske združenie Malé Blahovo na 18. júna nie iba milovníkov gastronómie, ale celé rodiny.
„Ako zázrak ešte stále tu je maďarská kuchyňa" - Nové úspechy "Sikikonyha" (Maloblahovská kuchyňa)

Do súťaže vo varení na otvorenom ohni sa napokon zapojilo 13 družstiev, kým v súťaži v pečení domácich zákuskov, ktorá dosahuje čoraz vyššiu úroveň,  sa na stôl dostalo 22 výrobkov.

Oficiálne otvorenie prebehlo o 9. hodine - kedy súťažiace družstvá privítal kuchársky majster Sándor Bene, radca Prvého maďarského rytierskeho rádu, ako aj hostiteľov na čele s Ferencom Simonom, predsedom občianskeho združenia. Päťčlennú porotu popri Sándorovi Bene tentoraz tvorili Csaba Mór, šéf hotela Széphalma, Lajos Izsák, ľudový kuchársky majster, György Puha, mestský poslanec v Dunajskej Strede, a Attila Nagy, šéfredaktor Dunajskostredského hlásnika a portálu dunaszerdahelyi.sk.

„Stvoriteľ potrestal človeka starosťou o každodenné jedlo, ale obdaril ho užívaním si chutí jedla. Vytvorenie harmónie jedla a chute je večná výzva a úloha. Niet väčšej radosti v živote, ako urobiť život našich spoločníkov krajším prostredníctvo dobre pripraveného jedla" - takto odštartoval súťaž Sándor Bene.

Hodnoteniu na poludnie pripravených jedál porotou ešte predchádzala ochuttnávka a hodnotenie 22 zákuskov, ktoré do súťaže priniesli dunajskostredské a malodvornícke dámy, dievčatá a ženy. Boli medzi nimi žerbó, medové snehové gule, čučoriedkovo-tvarohová štrúdľa, čerešňový výtvor, letná citrónová torta, alebo aj čokoládová torta bez múky. Veľké množstvo a pestrá paleta farieb postavili porotu pred neľahkú úlohu.

Potom nasledovalo hodnotenie jedál. Bolo halászlé, držťkový perkelt, ale aj hamburger či guláš z diviaka.

Pred veľkým finále, odovzdávaní cien, ešte György Puha, poslanec za časť Malé Blahovo, pozdravil družstvá a členov poroty, vyzdvihol dôležitú prácu hostiteľov. Potom sa slova ujal kuchársky majster Sándor Bene, ktorý kvitoval 10-ročnú pôsobnosť Občianskeho združenia Malé Blahovo, jeho zásluhy.

„Dovoľte mi, aby som v prvom rade zagratuloval predsedovi, pánovi dr. Ferencovi Simonovi k Cene sv. Juraja, ktorou "Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet" ocenil jeho prácu pre spoločnosť.

V máji 2012 viedlo malú skupinu heslo "v jednote je sila" k založeniu Občianskeho združenia Malé Dvorníky, ktoré v semtembri 2012 aj zaregistrovali. Vtedy malo združenie 8 členov - dnes sa počet členov približuje k 400.

(...) v roku 2013 ruiny starej krčmy a jej okolie za materiálnej  pomoci dunajskostredskej samosprávy, viacerých súkromných prispievateľov, fyzickou a odbornou prácou niekoľko sto malodvorníckych obyvateľov prestavali, a v októbri 2013 odovzdali do užívania v súčasnej podobe. 

Pri slávnostnom odovzdávaní predseda Občianskeho združenia Ferenc Simon pripomenul bohatý kultúrny život mestskej časti pred desaťročiami, a uviedol, že radi by ho opäť oživili, za aktívnej účasti obyvateľov. Primátor mesta Zoltán Hájos aj vtedy vyzdvihol zásluhy Občianskeho združenia Malé Blahovo, resp. súdržnosť obyvateľov mestskej časti. »Táto budova nie je iba spoločenským domom, je symbolom spolupatričnosti« - prízvukoval.

K prvej súťaži vo varení došlo v jún 2015, na podnet Jánosa Sidó. Ja som vtedy na otvorení súťaže uviedol svoje vystúpenie nasledovným citátom: »Nech v tomto dome panuje pokoj, láska, mier, nech slúži k vzostupu tunajšieho spoločenstva«. Ako to uplynulá doba potvrdila (...) toto požehnanie sa vyplnilo."

Konečné výsledky súťaže:

Súťaž zákuskov:

I. cena: Horváth Dóra / torta z repy

II. cena: Magyarics Jutka / jahodový rez

III. cena: Póda Krisztina / čokoládová torta bez múky

Mimoriadne ceny:

  • Molnár Ilona / medová snehová guľa
  • Kovács Katalin / malodvornícka penová čučoriedková
  • Póda Eszter / Eszterina zebrová torta
  • Vajas Krisztina / letná citrónová torta bez gluténu a laktózy
  • Simon Anna /  medové plátky

Súťaž vo varení na otvorenom ohni:

I. cena: Sikikonyha / Jókai fazuľová polievka

II. cena: Hasiči / hasičský tokáň

III. cena: Poznáme sa / guláš zo srnca

Mimoriadne ceny:

  • Csak csajok / mexický fazuľový guláš
  • Paródia / hamburger
  • Istermeat / guláš

V závere súťaže si zapojené družstvá, účastníci mohli so sebou vziať nasledovný citát od Mikszátha:

„Keď už neostala žiadna viera v rodnú zem, ako zázrak ešte stále je tam maďarská kuchyňa. (...) Nech všetko padne, zahynie vo vatre módy, chuť pradávnych jedál, svoju vieru, svoje maďarstvo nenechajte zahynúť."

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies