Back to top

Aktívne saldo SR za rok 2018 dosiahlo výšku 2,481 mld. eur

Publikované: 27. september 2019 - 12:23
Saldo zahraničného obchodu (ZO) Slovenska za rok 2018 bolo aktívne v hodnote 2,481 miliardy eur. Vyplýva to z definitívnych údajov zahraničného obchodu za minulý rok zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.
Aktívne saldo SR za rok 2018 dosiahlo výšku 2,481 mld. eur

V roku 2018 sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 79,798 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil celkový vývoz o 6,7 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 15 %, Českej republiky o 10 %, Poľska o 6 %, Francúzska o 6,1 %, Rakúska o 2,1 %, Talianska o 2 %, Spojených štátov amerických o 25,3 %, Španielska o 2,7 %, Rumunska o 9,9 % a Ruskej federácie o 0,9 %. Znížil sa vývoz do Maďarska o 0,8 %, Spojeného kráľovstva o 7,4 % a Holandska o 9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2017 zvýšil vývoz do krajín EÚ o 6,5 % (tvoril 85,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD rovnako o 6,5 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,7 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 77,317 miliardy eur, pri medziročnom raste o 7,8 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 15,1 %, Českej republiky o 6,9 %, Kórejskej republiky o 10,4 %, Vietnamu o 16,3 %, Poľska o 11,7 %, Ruskej federácie o 21,5 %, Maďarska o 3,5 %, Talianska o 11,6 %, Rakúska o 10,8 % a Francúzska o 4,1 %. Poklesol dovoz z Číny o 13,4 % a Spojeného kráľovstva o 16,1 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2017 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8,7 % (tvoril 67,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD rovnako o 8,7 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 67,7 %).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,805 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,633 miliardy eur), Francúzskom (2,625 miliardy eur), Rakúskom (2,171 miliardy eur), Talianskom (1,899 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,894 miliardy eur), Poľskom (1,767 miliardy eur), Českou republikou (1,449 miliardy eur), Španielskom (1,071 miliardy eur), Rumunskom (871,9 milióna eur) a Maďarskom (863,9 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (4,460 miliardy eur), Kórejskou republikou (4,392 miliardy eur), Čínou (3,230 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,550 miliardy eur), Malajziou (481,3 milióna eur), Taiwanom (416,3 milióna eur), Japonskom (344,8 milióna eur), Ukrajinou (200,6 milióna eur) a Indiou (200,4 milióna eur).

zdroj: Ma7.sk

Toto ste už čítali?

Cookies