Back to top

Aktuálne platné opatrenia pre hromadné podujatia

Publikované: 27. júl 2021 - 13:28
Celé Slovensko vrátane Banskej Bystrice zostáva aj naďalej od pondelka 26. júla 2021 v zelenej farbe (stupeň monitoring) na základe Covid automatu. Nemenia sa ani pravidlá na hraniciach.
Aktuálne platné opatrenia pre hromadné podujatia

Divadelné, hudobné, filmové a iné UMELECKÉ HROMADNÉ PODUJATIA.

Zelené okresy (monitoring) – prekrytie úst a nosa, maximálna kapacita do počtu 1 000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiéri.

Od pondelka 26. júla sa zjednocuje definícia plne zaočkovanej osoby proti ochoreniu COVID-19. Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou.

Rovnako sa za plne zaočkovanú považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Od pondelka sa hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.

„Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19,“ 

uviedla  hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

SVADOBNÉ HOSTINY, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

Zelené okresy (monitoring) – státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb

Podmienka: Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19.

Deti do 12 rokov sa od pondelka nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 všade tam, kde sa to doposiaľ na území Slovenska vyžadovalo. de napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, či oslavy organizované v prevádzkach.

Režim na hraniciach

Napriek prvému rozhodnutiu Ústavného súdu SR pozastaviť účinnosť diskriminačnej vyhlášky hlavného hygienika o režime na hraniciach ÚVZ SR tento vydal v piatok 16. júla novú vyhlášku s platnosťou od 19. júla 2021:

231/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu SR. Dôvodovú správu k novej vyhláške 231/2021 V. v. SR nájdete v plnom znení tu.

 

ma7 | TASR

Toto ste už čítali?