Back to top

Andersenove rozprávky stále živé

Publikované: 4. apríl 2022 - 8:38
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede aj tento rok oslávila výročie narodenia veľkého rozprávkara, Hansa Christiana Andersena.
Andersenove rozprávky stále živé

Spomienkový večer, ktorý sa od roku 2000 koná z podnetu dvoch pracovníkov knižnice v Uherskom Hradišti v Čechách, sa už udomácnil v mnohých krajinách sveta. V našom meste sa po 18. krát v rámci programu Jeden večer s Andersenom zišli deti, aby si rozprávkou, hrou zaspomínali na dánskeho rozprávkara.

Po otvorení podujatia žiaci Základnej školy Gyulu Szabóa a Smetanov háj si mohli vychutnať cirkusové predstavenie bábkového divadla Kúzlo rozprávky (Mesevarázs). Nasledovalo tradičné pasovanie za „knihomoľa“, ktoré už bolo rozdelené do dvoch skupín – v oddelení knižnice pre dospelých maďarská, v mládežníckom oddelení slovenská skupina.

Po občerstvení maďarskú skupinu zabávala Spoločnosť Lajosa Pósu dramatizáciou rozprávky, interaktívnym zamestnaním, pozornosť slovenských detí najprv upútala čítaním rozprávky Edit Tilajčík, potom Lenka Šingovská, zakladateľka vydavateľstva Class.

Mladí knihomoli aj tentoraz oslávili výročie narodenia Andersena s radostnou náladou, množstvom milých spomienok, užívali si dobrý pocit z kníh, z čítania.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies