Back to top

András Kosztra: „Bolo by divné, keby sme vlastným deťom chceli dať zlé jedlo“

Publikované: 9. november 2021 - 10:15
V Dunajskej Strede z udalostí v minulých dňoch najbúrlivejšiu debatu v spoločenských médiách medzi dotknutými, aj tými, ktorých sa to vôbec netýkalo, vyvolalo dianie okolo školského stravovania. V súvislosti s tým sme sa obrátili na Andrása Kosztru, vedúceho Gastro DS s. r. o.
András Kosztra: „Bolo by divné, keby sme vlastným deťom chceli dať zlé jedlo“

„V prvom rade je treba vedieť, že hlavné jedlo, ktorého dôsledkom boli dané udalosti, sme naplánovali ako existujúce, školským normám vyhovujúce jedlo, žiaľ, jeden náš pracovník vo vytlačenej verzii  z nepozornosti urobil zmenu“ - povedal András Kosztra, a dodal, že je pravda, že už v máji ho v súvislosti s kvalitou jedla vyhľadala skupina rodičov zo Základnej školy Vámbéryho.

„Už vtedy som ponúkol rodičom, aby prišli za mnou, aby sme spoločne predebatovali, v čom je problém. Napokon však nik neprišiel. Rodičom som ponúkol aj možnosť, aby námatkovo prišli a ochutnali jedlo v jedálni, ani na toto nik nereagoval” - uviedol.

Podľa vedúceho Gastra DS sa na sociálnu sieť dostali aj také fotky, na ktorých je vidieť, že jedlo je už dotknuté, napr. z neho chýba, a to vrhá zlé svetlo na podnik prevádzkujúci stravovanie v školských jedálňach.

„Je mi veľmi ľúto tých tridsiatich kuchárov a ich pomocníkov, ktorí sú vystavení mnohým obvineniam a útokom, a napriek tomu prídu a čo najlepšie vykonávajú svoju prácu.

 Je srdečnou záležitosťou našich pracovníkov, aby deti dostali, v rámci našich možností a  noriem, obsažné a pestré jedlo.

Súčasná situácia si, samozrejme, vyžaduje aj z našej strany sebareflexiu. Nevylučujeme, že v niektorej z našich výdajní nebolo, alebo čiastočne nebolo jedlo dostatočne teplé. Mohlo k tomu dôjsť pre nezodpovedajúci pracovný postup. Mohlo k tomu dôjsť spôsobom, že pracovník nedodržal pracovný postup, napr. nechal termonádobu otvorenú, a z nej sa potom jedlo dostalo na výdajný pult.

 

Takéto problémy musíme jednoznačne riešiť.

Preto sme v záujme dodržiavania technologických postupov vydali nové, ešte prísnejšie nariadenie, resp. oboznámili sme s ním našich pracovníkov. Slovom, znova sme ich vyškolili v súvislosti s podmienkami, ktoré sa musia bezpodmienečne dodržiavať, aby jedlo zachovalo svoju kvalitu, teplotu.“

 

Podľa slov Andrása Kosztru denne – podľa právnych predpisov je to aj povinné – jedlo ešte pred uzatvorením a expedíciou certifikovane odvážia, skontrolujú,  či je vyhovujúce váhou, zložením a teplotou. Každé jedlo, keď opúšťa kuchyňu, musí mať telotu nad 80 stupňov Celzia. Kosztra uviedol, že do výdajných miest príde jedlo za 10-12 minút, tam nádobu otvoria, opäť odvážia a zistia teplotu jedla.

„Jedlo sa môže vyložiť do výdajných ohrievaných pultov iba vtedy, ak sa v priebehu minúť začne vydávať. Teraz sme ešte sprísnili naše normy, aby v priebehu predpísaných technologických procesov nemohlo dôjsť k tomu, že niekto dostane vychladnuté jedlo.

Popri tom sme zaviedlo novotu aj na našej webovej stránke: vedľa školských jedál je obrázok, na ktorom rodičia uvidia, ako má v ten deň hlavné jedlo vyzerať.

Paralelne s týmto opatrením, od 8. novembra je povinnosť v každej výdajni vystaviť na pulte fóliou prekryté jedlo a pri ňom tabuľku s názvom jedla spolu s kódovým označením platným v celej krajine, tzv. číslom normy, s uvedením zloženia, resp. s váhou podľa normy, osobitne za každú jeho zložku (mäso, príloha atď.)“ - uviedol Kosztra, a dodal:

„Každú osobu, ktorá pochybila v danej situácii, sme napomenuli, resp. došlo aj k výmene dvoch osôb, čo je garanciou toho, že v tom prípade, kde došlo k chybe, už sa podobná nebude opakovať.

Podarilo sa nám dospieť k dohode aj s rodičmi. Už v máji sme obdržali zo ZŠ Vámbéryho petíciu, ktorú v tom čase podpísalo 27 osôb. Vtedy sme ich pozvali na vopred neohlásený obed, kde by otestovali, aké jedlo a v akej podobe deti dostávajú.

Stretnutie teraz pokračovalo, stretol som sa s tromi príslušníkmi tamojšieho rodičovského združenia a verím, že  spolupráca prispeje ku konštruktívnym podnetom. Požiadal som ich, aby nám ako rodičia poskytli odporúčania, čo by radi videli na tanieroch svojich detí.

Musím dodať aj to, že aj moje deti, aj mnoho detí našich pracovníkov, ich vnuci sa stravujú v školskej jedálni. Aj preto by bolo podivné, že vlastným deťom by sme podávali zlé jedlo. To nie je možné, to sa nemôže stať. Je potrebné vedieť, že aj my sme viazaní, musíme dodržiavať normy, ale aj tak je naším prvoradým cieľom, aby deti bezpodmienečne dostali kvalitnú stravu.

Musím ešte zdôrazniť, že denne dostávame čerstvé mäso priamo z výrobne, štyrikrát do týždňa dostávame zeleninu, ovocie, dvakrát do týždňa zas suché či konzervované prísady. Tento hramonogram zásobovania je preto taký zhustený, aby sme zbytočne nezhromažďovali potraviny, aby sa do jedál nedostali po uplynutí trvanlivosti. Ale aj z toho dôvodu, ak by sme dodané potraviny od niektorého dodávateľa neuznali za dostatočne kvalitné, mohli ich čo najrýchlejšie vymeniť.

Plánujeme aj možnosť, aby sa prípadná sťažnosť dostala k  nám do Gastro DS cez e mailovú adresu, s uvedením mena a dostupnosti sťažovateľa. Rád privítam každého rodiča, a spolu budeme môcť námatkovo  skontrolovať, čo deti dostávajú na stôl.”

(nagy)

Toto ste už čítali?

Tagy: Gastro DS
Cookies