Back to top

Až 70% slovenskej produkcie v COOP Jednote

Publikované: 13. február 2024 - 16:06
Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota je tradičným podporovateľom slovenskosti. Zákazníkom ponúka najviac slovenských výrobkov spomedzi všetkých obchodných reťazcov. Predaj slovenských produktov predstavuje v sieti COOP Jednota viac ako 70%.
Až 70% slovenskej produkcie v COOP Jednote

Systém COOP Jednota prináša zákazníkom slovenskú produkciu už 155 rokov, v takmer 2 000 predajniach po celom Slovensku. Dopyt po kvalitných slovenských potravinách je zrejmý v meste i na vidieku. Ukázal to aj prieskum agentúry 2muse realizovaný na jeseň 2023, z ktorého vyplynulo, že až 76 % spotrebiteľov preferuje potraviny slovenského pôvodu.

Slovenskosť má COOP Jednota v DNA

Obchodná politika najväčšieho domáceho obchodného reťazca COOP Jednota je založená na dlhodobej spolupráci so slovenskými dodávateľmi a overenej slovenskej kvalite. Predaj slovenských potravín tvorí v systéme COOP Jednota viac ako 70% z reálneho predaja cez registračné pokladnice, čo je dlhodobo najviac spomedzi všetkých obchodných reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu. Na tejto metóde je postavená aj informačná povinnosť obchodných reťazcov smerom k Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obchodné reťazce pôsobiace na slovenskom trhu sú povinné odovzdávať ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate. „Podpora predaja slovenskej produkcie je jeden z kľúčových strategických cieľov COOP Jednoty, preto výrobky od slovenských dodávateľov dominujú v ponuke našich predajní. V predajniach COOP Jednoty nájdu zákazníci výlučne slovenskú bryndzu a slovenské vajcia. Podiel predaného slovenského kuracieho mäsa na celkovom obrate z predaja predstavuje tiež takmer 100%, slovenského mlieka 99%, smotany 98% a slovenského medu 97%. S našimi slovenskými dodávateľmi máme vybudované dlhodobé korektné obchodné vzťahy. Napriek silnému cenovému tlaku lacnejších zahraničných alternatív v ponuke konkurencie, úspešne držíme slovenskú líniu našej obchodnej politiky. Dôverujeme domácej produkcii a zákazníci dôverujú nám,“ zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

Vlastné značky s krajinou pôvodu Slovensko

Domácich producentov podporuje systém COOP Jednota aj prostredníctvom vlastných značiek, z ktorých až 85% pochádza od slovenských dodávateľov. Prioritou pri rozvoji portfólia vlastných značiek je, aby ho tvorili práve produkty od domácich slovenských a lokálnych výrobcov. „Zákazník veľmi citlivo vníma krajinu pôvodu ako aj to, ktorý výrobca produkt vyrába. Ako jeden z prvých obchodných reťazcov sme na výrobkoch vlastných značiek začali uvádzať podrobnú informáciu o výrobcovi. Pri produktoch našich vlastných značiek je pre nás obzvlášť dôležitá transparentnosť a férovosť voči zákazníkovi, preto považujeme za samozrejmosť danú informáciu uvádzať,“ konštatuje J. Bilinský. Regionálne spotrebné družstvá majú vybudované partnerstvá s lokálnymi pekármi, mäsiarmi a spracovateľmi či výrobcami mlieka a mliečnych produktov. V systéme COOP Jednota spolupracujeme s viac ako 1 300 lokálnymi slovenskými dodávateľmi. Širokou ponukou regionálneho sortimentu chceme spotrebiteľom ponúknuť atraktívne domáce špeciality a zároveň podporiť miestnych producentov.

Garancia COOP kvality

Vlastné značky predstavujú kvalitatívne a cenovo výhodnú alternatívu k značkovým produktom. V spolupráci s akreditovanými laboratóriami stanovujeme úroveň kvality našich výrobkov a dohliadame nad jej dodržiavaním. Systém kontroly bezpečnosti a kvality potravín je v sieti COOP Jednota postavený na odbornosti, nezávislosti a prísnych normách. Vďaka precíznej kontrole postavenej na odborných analýzach, môžeme na výrobkoch vlastných značiek uvádzať logo Garancia COOP kvality. V záujme ochrany spotrebiteľa sú všetky výrobky uvedené na trh pod vlastnou značkou automaticky zaradené do systému kontrol.

Slovenské potraviny patria na naše regály

Slovenskí spotrebitelia majú záujem o domáce produkty, dôverujú ich osvedčenej kvalite, preto ich v sieti COOP Jednota konzistentne podporujeme a prinášame zákazníkom pestrú a cenovo dostupnú ponuku slovenských výrobkov. Prebiehajúcou marketingovou kampaňou demonštrujeme čo by sa stalo, keby z predajní COOP Jednoty zmizli všetky slovenské potraviny. Ostali by poloprázdne regály. Týmto posolstvom chceme poukázať na to, že v sieti našich predajní je najviac slovenských výrobkov a zákazníkov chceme ubezpečiť, že ich v našich predajniach vždy nájdu. Navyše, ak v období do 21.02.2024 zrealizujú nákup v hodnote minimálne 25 eur, môžu vyhrať ceny až za 100 000 eur. Viac informácií na www.coop.sk.

Coop Jednota Slovensko

Cookies