Back to top

Balóny šťastia došli do cieľa...

Publikované: 22. december 2017 - 10:19
Z príjmov akcie Balóny šťastia pre Dunajskú Stredu, ktorá sa konala 17. novembra, organizátori Dakó Sándor a Sebök Pál v základných školách rozdávali v utorok darčeky.

Akcia sa konala po šiesty raz na pamiatku nežnej revolúcie a jej výťažok bol určený deťom z odkázaných rodín.

„Keďže ide o citlivú záležitosť, vidíme, že školy a učitelia sú tí, ktorí sú v dennom kontakte so žiakmi, preto oni sú tí, ktorí najlepšia vedia, kto takúto pomoc potrebuje. V spolupráci so školami, riaditeľmi, triednymi učiteľmi takto v adventnom období nakúpime z výťažku rôzne  učebné pomôcky a iné potrebné veci. Môže to byť napríklad školská aktovka, cvičky, alebo hoci príspevok na školský výlet.” – vysvetlil dávnejšie nášmu portálu Dakó Sándor.

Cookies