Back to top

Básnikovi Ferencovi Kulcsárovi udelili Pamätný list primátora

Publikované: 28. apríl 2022 - 12:57
Primátor mesta v tomto roku udelil 2 pamätné listy. Básnikovi Ferencovi Kulcsárovi venoval Pamätný list primátora " in memoriam ako uznanie za vynikajúcu prácu vynaloženú v záujme obohatenia maďarskej literatúry a kultúry a v prospech maďarskej komunity na Hornej zemi, za šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda. Cenu prevzala Terézia Kulcsár, vdova po literátovi.
Básnikovi Ferencovi Kulcsárovi udelili Pamätný list primátora

Pamätný list je ďakovný dokument, ktorý pán primátor udeľuje jednotlivcom či kolektívom, žijúcim alebo pôsobiacim na území mesta a/alebo v prospech mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu mesta či regiónu, alebo pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.

Ferenc Kulcsár sa narodil 9. októbra 1949 v Szentes - Svätušiach, na slovensko-maďarských hraniciach. Zomrel 26. marca 2018 v Dunajskej Strede.

Od roku 1971 bol redaktorom bratislavského periodika Új Ifjúság – Nová mládež, od roku 1973 pôsobil vo Vydavateľstve Madách ako tlačový spravodajca, neskôr redaktor, od roku 1975 ako jazykový redaktor Literárnej revue Irodalmi szemle.

V roku 1991 s kolegami založil v Dunajskej Strede vydavateľstvo Lilium Aurum; popritom bol v rokoch 1995 až 1997 šéfredaktorom časopisu maďarských učiteľov a rodičov na Slovensku - Katedra.

Po roku 2008 zasvätil svoj život výlučne literatúre, písaniu poézie a esejí, literárnej publicistike a písaniu denníkov. Jeho básnickú tvorbu charakterizuje hľadanie vlastnej cesty celej generácie, jej vnímanie sveta, básnické túžby, morálne kánony a jej boj s jazykom.

Spomedzi mnohých ocenení spomenieme štyri Ceny Slovenskej literárnej nadácie; jeho práca bola dvakrát ocenená cenou Imre Madácha.

V roku 2003 získal Cenu Literárnej revue Irodalmi szemle ako básnik roka, v roku 2006 Cenu Katedry a v nasledujúcom roku Cenu Imre Forbátha.

Prezident Maďarskej republiky ocenil jeho prácu v roku 2013 Zlatým krížom za zásluhy– „ako uznanie za jeho rôznorodú literárnu tvorbu obohacujúcu maďarskú kultúru ako aj jeho dôslednú angažovanosť v prospech osudu maďarskej komunity na Hornej zemi“ a v roku 2014 si z rúk Miklósa Durayho prevzal pamätný meč Bálinta Balassiho.

 

Toto ste už čítali?

Cookies