Back to top

Bez masky

Publikované: 1. máj 2020 - 8:51
Máme zvláštnu jar, a ani len netušíme, ako sa bude vyvíjať leto. Od objavenia sa koronavírusu na Slovensku neubehli ešte ani dva mesiace, pričom sa z jedného okamihu na druhý takmer všetko zastavilo. Na Slovensku sme totiž rýchlo a rozhodne reagovali na objavenie sa vírusu, o ktorom zodpovedné medzinárodné inštitúcie dlho prehlasovali, že pre Európu nebude znamenať nebezpečenstvo. Žiaľ, nebolo to tak.
Bez masky

Ochrana nášho zdravia je v každej situácii prvoradá, preto aj ako ekonóm musím uznať, že opatrenia, zákazy boli namieste. Ale zároveň sme si boli istí, že toto všetko nemôže trvať mesiace, mohlo by to znamenať ešte väčšiu skazu ako nákaza. Aj tak sme svedkami toho, koľkí prišli o zamestnanie či o značnú čiastku svojho platu, a pritom vo februári sa ešte hovorilo, že trpíme nedostatkom pracovnej sily.

Ako vyšlo najavo, štátna kasa je prázdna, vláda môže dúfať iba v dislokáciu domácich a zahraničných finančných prostriedkov, pričom krehké slovenské hospodárstvo bez masky už nie je veľmi lákavé. Podľa mnohých sme v beznádejnej situácii, napriek tomu sa ešte stále máme o čo oprieť.

Udalosti v uplynulých týždňoch ukázali zodpovedný postoj našej spoločnosti k nariadeniam. Nebolo badať davovú hystériu, aj po kilometrových radoch áut na cestách pred veľkonočnými sviatkami sme si nasadili rúška, a hoci sme v médiách každodenne videli riport ukazujúci na deviantné správanie, to ale necharakterizuje 99% obyvateľstva viac ako päťmilónovej krajiny.

Len sa zamyslime, v priebehu týždňa sa obyvatelia krajiny, keď to bolo potrebné, zahalili do rúšok, napriek tomu, že to bol nedostatkový tovar na celom svete, ale v našom meste sme vďaka dobrovoľníkom a citu pre spolupatričnosť dokázali túto výzvu vyriešiť. Nákaza sa ešte stále šíri, aj keď nie v takom meradle, ako bolo predpovedané, ale musíme vydržať. K tomu potrebujeme silu a nádej.

Myslím si, že aj jedno aj druhé v sebe máme, veď výziev, aj keď odlišných, sme mali dosť, ale obyvateľ Žitného ostrova sa vždy snažil popasovať s úlohami a ťažkosťami, poučiť sa z nich a ísť ďalej. K tomu vám všetkým prajem dobré zdravie a veľa síl, my zas tu budeme každodenne pre vás, a vás, našich čitateľov a divákov budeme o všetkom dôležitom informovať!

Rajkovics Péter

Toto ste už čítali?

Cookies