Back to top

Bezplatné parkovanie – ešte dva mesiace do kontroly parkovania

Publikované: 30. apríl 2021 - 6:00
Nový systém parkovania v Dunajskej Strede vstúpil do platnosti 1. marca. Skúšobná doba rezidenčného parkovania začne 1. júna, do platnosti vstúpi začiatkom júla - teda najneskôr do toho času sa musí do systému zaregistrovať každý dunajskostredský obyvateľ, ktorý by chcel požiadať o bezplatné parkovacie miesto. S touto problematikou sme sa obrátili na primátora mesta Zoltána Hájosa.
Bezplatné parkovanie – ešte dva mesiace do kontroly parkovania

12. januára mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že modifikuje parkovací systém v centre mesta, resp. vytvorí nočný parkovací systém na sídliskách. To všetko v záujme toho, aby sme obyvateľom zabezpečili dostatok parkovacích miest.

Nespočetnekrát sa stalo, že niekto prišiel z práce domov neskôr, a pred svojím obytným domom už nenašiel voľné parkovacie miesto. A práve preto sme vypracovali nový systém, ktorý dopomôže k tomu, aby sa čoraz viac dunajskostredských obyvateľov dostalo k voľným parkovacím miestam. Podotýkam, bezplatne.

Samospráva prirodzene počíta aj s tým,  že v jednotlivých obytných zónach nebude dostatok parkovacích miest. V takomto prípade, kompromisne, budeme vedieť vybudovať nové miesta. Ale v zásade počítame s tým, že poklesne počet áut parkujúcich pri obytných domoch. 

Skúsenosť ukazuje, že na iných sídliskách, kde samospráva zaviedla rezidenčné parkovanie, počet áut parkujúcich v blízkosti obytných blokov klesol približne o 20%. Aj my dúfame, že to bude podobné: že počet parkujúcich áut klesne, resp. sa prerozdelí.

Ako sme už viackrát avizovali, podstatou systému je, že občanovi, ktorý má trvalé bydlisko v Dunajskej Strede, zabezpečíme dve bezplatné parkovacie miesta, a ten, kto má prechodný pobyt, môže dostať jedno miesto.

Ak by občan chcel parkovať s tretím, štvrtým autom v blízkosti bydliska, za tie už bude musieť platiť, resp. využiť bezplatné alternatívne parkovisko. Tieto alternatívne parkoviská sme určili tak, aby sa nachádzali v blízkosti obytných zón, približne vo vzdialenosti dvesto-tristo metrov.

Mnohí uvažujú tak, že preto by chceli parkovať „pod oknom“, lebo je to bezpečnejšie, nevlámu sa im do auta. Ja si však nemyslím, že na alternatívnom parkovisku  by bolo parkovanie menej bezpečné. Skúsenosť ukazuje, že ten, kto chce kradnúť a vidí v aute niečo cenné, za čo sa oplatí doňho vlámať, ten nebude váhať. Slovom, nikdy nenechávajme v autách také cennosti, pre ktoré sa niekomu oplatí doňho vlámať. Na druhej strane, aj výrobcovia už myslia na bezpečnosť, otvoriť, odcudziť auto už nie je také jednoduché ako voľakedy. Teda je jedno, či niekoho auto stojí vo vzdialenosti dvesto-tristo metrov, alebo „pod oknom“.

V súvislosti s novým parkovacím systémom sa oplatí vyzdvihnúť niekoľko vecí.

Od 1. marca autá so zeleným evidenčným číslom už vedia bezplatne parkovať v centre mesta – aj tým by sme chceli nabádať obyvateľov k poznańiu, že oplatí sa myslieť na životné prostredie. Je dôležité upozorniť, že aj zdravotne postihnutým sa oplatí registrovať sa do systému. Už sa predtým stávalo, že občania so ZŤP zabudli vložiť parkovaciu kartu za svetelnú clonu, a potom došlo k nedorozumeniam. Nový systém aj toto rieši: ak sa zdravotne postihnutý na základe príslušných dokumentov zaregistruje, či už online, alebo u parkovacej spoločnosti Municipal Real Estate s. r. o. v kancelárii na Alžbetínskom námestí, systém spojí nárok na parkovanie s evidenčným číslom. Čiže mestskí policajti už z evidenčného čísla zistia, či dotyčná osoba má nárok na zľavu pre zdravotne postihnutého.

Na rezidenčné parkovanie si obyvatelia môžu svoje autá zaregistrovať na webovej stránke www.rezidentneparkovanieds.sk. Treba zadať požadované údaje, adresu, resp. naskenovať papiere od auta či ďalšie dokumenty, ktoré dokazujú, že auto užívajú právoplatne. Rozumie sa pod tým napr. ak je auto na lízing, požičané v rámci rodiny, prípadne podnikové a užívané vedúcim pracovníkom  podniku. Mesto samozrejme nechce zasahovať do právnych vecí, iba chce mať prehľad o tom, kto využíva parkovisko.

Registráciou sa vozidlo zaradí do parkovacieho systému. Obyvatelia s trvalým pobytom si môžu zaregistrovať dve autá. Ale tretie, štvrté vozidlo už môže parkovať pri obydlí iba po zaplatení parkovného, resp. tí, ktorí nechcú platiť, môžu využiť alternatívne parkovisko.

Alternatívne parkovanie bude samozrejme bezplatné aj pre tých, ktorí sa nechcú zaregistrovať do systému. My však vyzývame každého, aby sa zaregistroval. Môže sa totiž stať, že zaparkujeme tam, kde sme boli zvyknutí, ale kde – bez registrácie – už nesmieme. A potom prídu problémy ...

Na sídliskách budeme parkovanie od 1. júna kontrolovať, ale ešte s mesačnou toleranciou. Od 1. júla však zastupiteľstvom prijaté nariadenie vstúpi do platnosti. Obyvatelia  majú teda ešte dva mesiace na registráciu svojich áut. Doteraz tak urobilo už 800 obyvateľov!

Kto žije v Dunajskej Strede a ešte nie je na pobyt prihlásený, v uvedenom čase tak môže urobiť, čiže požiadať na mestskom úrade o trvalý alebo prechodný pobyt. Aj pre novo prihlásených zabezpečíme dve, resp. jedno bezplatné parkovacie miesto.

Od 1. júna budú malé a veľké nákladné autá, zaberajúce často aj dve-tri miesta, zo sídlisk vykázané. Slovom, pre nich parkovanie vedľa obytného bloku zanikne. Dodajme, vzťahuje sa to aj na nočné parkovanie. V priebehu dňa, ak príde servisné vozidlo, je možné parkovanie, takisto na vyloženie tovaru, ale po 18. hodine už s takýmito vozidlami nebude možné zaparkovať na sídliskových parkoviskách. 

Čo je ešte hodno spomenúť, nočné parkovanie trvá každý deň v čase od 18.00 hodiny do rána do 8.00 hodiny nasledujúceho dňa, čo môže byť na prekážku tým, ktorí sa nezaregistrujú. Ten, kto tam býva a zaregistruje sa, samozrejme môže bezplatne parkovať od 0 do 24. hodiny. Ak niekto pôjde na návštevu, pre neho bude parkovanie bezplatné jednu hodinu. Ale musí sa zaregistrovať v aplikácii ClicPark, zadať požadované údaje. Systém mu predtým, než skončí jeho čas bezplatného parkovania, pošle SMS, resp. bude informovať aj o zaplatení parkovného.

Cez víkend parkovanie nebude spoplatnené – teda od piatka od 8. hodiny do 18. hodiny v nedeľu môžeme pri obytnom bloku parkovať bezplatne. V prípade, že voľný deň pripadne na piatok, tak to platí od štvrtka od 8. hodiny  do 18. hodiny v nedeľu, ak na pondelok, tak môžeme na parkovisku bezplatne odstaviť auto od piatka od 8. hodiny do 18. hodiny v pondelok. Ak sviatok pripadne na utorok, stredu či štvrtok, tak bezplatné parkovanie bude platiť od 8. hodiny v predchádzajúci deň do 18. hodiny daného dňa. Popri uvedenom bude parkovanie  bezplatné na Veľkú noc, resp. na Vianoce. Teda ak príde rodina, nebude problém s parkovaním.

Vážení Dunajskostredčania, základnou filozofiou samosprávy pri tvorbe parkovacieho systému bolo, aby v pracovných dňoch našli obyvatelia prichádzajúci domov voľné a bezplatné parkovacie miesto.

Na záver je treba povedať aj to, že niekoľko mesiacov po zavedení systému budeme analyzovať stav parkovania, čiže zistíme, koľko parkovacích miest je ešte potrebných. Takto vlastne vyjde najavo, koľko parkovacích miest je ešte potrebných na tom-ktorom sídlisku a na základe toho budeme môcť jednať, aj so zapojením domových dôverníkov. Tam, kde sa ukáže nedostatok parkovacích miest, sme pripravení na výstavbu ďalších.

Ešte je čas, preto prosím všetkých Dunajskostredčanov, aby sa vo vlastnom záujme zaregistrovali do parkovacieho systému!

Toto ste už čítali?

Cookies