Back to top

Blahoprianie jubilantom v klube dôchodcov

Publikované: 7. november 2018 - 10:29
V utorok sa konalo podujatie pri príležitosti osláv jubilantov.

Vedúca klubu, Lepi Mária, privítala jubilujúcich členov, v prvom rade dvoch mužov, takže možno prezradiť aj ich vek - 90 rokov: Lengyel István a Rácz Jenő. S radosťou oznámila, že toho roku oslavuje okrúhliny 31 dám a 8 mužov.

Oslávencom program pripravili žiaci Gymnázia Dúbravu. Žiaci SOŠ rozvoja vidieka ich zas prekvapili hudobno-poetickou zostavou, za čo dostali veľký potlesk.

Hájos Zoltán jubilantov pozdravil v mene mesta i svojom vlastnom. Podľa jeho slov nemožno každému zvlášť zagratulovať, preto je rád, že sa mohli stretnúť v rámci tejto oslavy. Uviedol, že oslávenci oslavujú to, čo je za nimi, spomínajú na životné skúsenosti a čo dobré spravili pre spoločnosť a pre svoje rodiny. "Môžeme ďakovať Bohu, že Vám dal tento vek, dúfam, že vám aj do budúcnosti dá zdravie, aby ste aj budúce okrúhliny mohli osláviť s vašimi príbuznými a v klube dôchodcov zas s priateľmi a známymi."

Potom si spolu štrngli na zdravie jubilantov a jubilanti si prevzali dar od mesta.

Lepi Mária nám prezradila, že spomedzi 39 jubilantov majú dvaja 90 rokov, dvaja 85, siedmi 80, trinásti 75, ôsmi 70 a siedmi 65.

Toto ste už čítali?

Cookies