Back to top

Blahoželali jubilantom

Publikované: 20. október 2017 - 10:19
Ako každý rok, v mestskom klube dôchodcov sa aj tentokrát konala oslava jubilantov, ktorí sa dožili okrúhlych narodenín medzi 60 a 85 rokov veku.

Lepi Mária, privítala členov klubu a tiež hostí, primátora mesta Dunajská Streda, JUDr. Hájosa Zoltána, viceprimátora, MUDr. Horvátha Zoltána a prítomných vedúcich oddelení mestského úradu. V príhovore uviedla, že v tento krásny jesenný deň môžeme zablahoželať 27 jubilantom, z ktorých len dvaja sú muži.  Súčasne však práve jeden z mužov je najstarší tohoročný jubilant,   85 ročný Ing. Ján Klimant.
Na začiatku oslavy zabávali prítomných žiaci zo ZUŠ, ktorí si pripravili milý program.  
Hájos Zoltán povedal, že spoločnosť je súdržnejšia, ak spoločne oslavuje mimoriadne udalosti.  Ako príklad uviedol svojho milého priateľa, ktorí ako 70 ročný povedal, že za svoj optimizmus vďačí svojmu mladému duchu, a to aj napriek svojmu veku. Jubilantom zaželal dobré zdravie, veľa šťastia a nech ostanú ešte dlho mladí duchom. Potom si štrngli na zdravie jubilantov a odovzdali im darčeky.
Oslávencom blahoželali aj žiaci Gymnázia Ladislava Dúbravu.

Ponúkame vám z oslavy obrazovú galériu.

Toto ste už čítali?

Cookies