Back to top

Bolo raz jedno mesto Dunajská Streda ...

Publikované: 20. február 2020 - 11:17
Na popoludnie o miestnej histórii v podaní Tibora Kornfelda bolo v utorok v mestskom klube dôchodcov zvedavých veľké množstvo poslucháčov, ktorých vo svojom vystúpení previedol vzrušujúcou a poučnou tristoročnou tradíciou židovstva.
Bolo raz jedno mesto Dunajská Streda ...

Popoludnie otvoril viceprimátor László A. Szabó. „Vďaka Bohu, žijú ešte medzi nami takí, ktorí svojím rozprávaním, pripomínaním, skúsenosťami môžu prispieť k výskumu oral history.

Zákonite v nás všetkých vyvstáva otázka: Vieme, čo je podstatou histórie? Poznáme minulosť svojej rodiny? Sme uzrozumení s osudom našich susedov? A v súvislosti s týmto neškodí položiť si otázku: Ako si stojíme s pojmom židovstva Dunajskej Stredy, čo vieme o živote tohto spoločenstva, dôležitej súčasti histórie nášho mesta?” - a pokračoval:

„Pri rôznych príležitostiach som už hovoril o tom, aké dôležité sú v živote mesta ulice, námestia, budovy, ale popri tom vždy zdôrazňujem, že oveľa dôležitejší sú ľudia, spoločenstvá, duša mesta.

Teraz uzrel svetlo sveta na rozvoj duše, k jeho obnove nový fenomén. Vďaka zaň. Pre holokaust neexistuje ospravedlnenie. Je tragédiou nás všetkých. Osobitne Dunajskej Stredy.

Popoludnie vzápätí vyplnil Tibor Kornfeld, ktorý porozprával, ako vznikla jeho kniha, kto mu pri jej tvorbe pomohol. Potom farbisto, pospájajúc udalosti, hovoril o niekdajšej Dunajskej Strede, o tom meste, v ktorom, v Európe ojedinele, žili vo väčšom počte židia než kresťania. Na denné svetlo sa dostali nie iba srdcervúce, ale aj úsmevné a milé anekdoty, ktoré diváci prijímali s veľkým pochopením, ale aj s veselosťou.

Je až nezvyčajné, ale viac ako jeden a pol hodinové popoludnie prečkalo obecenstvo so sústredenou pozornosťou, mnohí po ukončení položili aj niekoľko otázok.

Na popoludní o miestnej histórii sa popri viceprimátorovi László A. Szabóovi zúčastnil aj viceprimátor Attila Karaffa, ktorý prítomných starších občanov oboznámil so správami mestského úradu. Obaja sa potom poďakovali Tiborovi Kornfeldovi za vzrušujúcu svedeckú výpoveď.

Toto ste už čítali?