Back to top

Buďme my sami darom pre druhých

Publikované: 15. december 2022 - 17:30
Vedenie nášho mesta privítalo na vianočnej slávnosti rodiny vychovávajúce deti so zdravotným znevýhodnením.
Buďme my sami darom pre druhých

Za posledné dva roky sa s rodinami nemohli stretnúť osobne, preto je aktuálna oslava obzvlášť radostná - povedala pre náš portál Mgr. Alica Miklósová, vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu a dodala, že na spoločné stretnutie pozvali 34 rodín, ktoré vychovávajú zdravotne postihnuté deti vo veku do 18 rokov.

Deti aj rodičia so záujmom sledovali a počúvali hrejivý, básničkami aj tancom spestrený hudobný program stredoškolákov Spojenej školy na Námestí sv. Štefana a potom sa talentovaným žiakom poďakovali nadšeným potleskom.

Attila Karaffa, viceprimátor nášho mesta, privítal zhromaždených v mene samosprávy a následne vyjadril radosť z toho, že sa po dvoch rokoch opäť môžu stretnúť naživo.

„Myslím si, že všetkým chýbali tieto komunitné stretnutia. Je totiž veľmi pekné, keď sa môžeme spolu porozprávať a stretnúť,“ povedal zástupca primátora a zároveň pozval prítomných na nedeľné zapálenie sviece na mestskom adventnom venci, kedy primátor zapáli štvrtú sviečku plamienkom z Betlehema.

„Vieme, že rodičia zápasia s množstvom problémov a výdavkov, no pokúsme sa v tomto období venovať rodine a deťom ešte viac pozornosti.

Aj deti môžu potešiť darčekom. Pritom nemusí ísť o vecný dar, stačí, ak budú poslúchať alebo pomôžu rodičom a starým rodičom. Buďme my sami darom pre druhých“, uzavrel svoj príhovor Attila Karaffa.

Po slávnostnom programe a privítaní bol prítomným rodinám odovzdaný darček samosprávy a skoré popoludnie ďalej trávili pri malom občerstvení príjemnými rozhovormi.

Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies