Back to top

Cena primátora: detský ľudový súbor Krpčiarik

Publikované: 7. máj 2018 - 14:00
Primátor Hájos Zoltán ocenil detský ľudový súbor Krpčiarik za výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry.

Krpčiarik je detským tanečným ľudovým súborom pri ZŠ na Jilemnického ulici.

Vlani oslávili  10. výročie svojho vzniku.

Predvádzajú tradičný slovenský folklór, snažia sa o prebudenie záujmu detí o ľudové umenie. Pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach mesta či okresu,  sú pravidelnými účastníkmi Podunajskej jari, podujatia  Kultúrou proti bariéram a zúčastňujú sa rôznych domácich a zahraničných detských folklórnych festivalov.

V repertoári Krpčiarika sú liptovské, horehronské a trenčianske tance

Vedúcou súboru je Miška Andruchová.

Toto ste už čítali?

Cookies