Back to top

Cena primátora: Hodossy Gyula

Publikované: 5. máj 2018 - 19:14
V rámci Dní sv. Juraja bol Cenou primátora ocenený Hodossy Gyula, riaditeľ vydavateľstva Lilium Aurum za vynikajúcu prácu v oblasti spoločenskej, kultúrnej a organizačnú prácu v oblasti literárneho života.

Meno Hodossyho Gyulu sa viaže okrem iného k vzniku Skautskej organizácie, vydávaniu časopisov ako Cserkész (pozn.: Skaut) a Katedra, vznik Nadácie Katedra, OZ Vámbéryho, je známym ako organizátor Vámbéryho Literárnej Kaviarne.

Je predsedom Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku, riaditeľom vydavateľstva kníh a časopisov Lilium Aurum a riaditeľom OZ Vámbéryho.

Nebývalé zásluhy má na predstavení Vámbéryho významu a jeho diel, tiež ako organizátor Vámbéryho dní a Medzinárodnej konferencie Vámbéryho.

Jeho beletristická tvorba a používanie výnimočných výrazových prostriedkov z neho robí najsvojskejšieho experimentátora svojej generácie spisovateľov. Vo svojich básňach používa spoločenskú kritiku. Je mu vlastný trpký humor a irónia. Vydal viacero básnických zbierok.

Za svoju záslužnú prácu získal v roku 2001 vyznamenanie Otvorená Európa Nadácie Márai Sándora, v roku 2004 dostal Cenu Partium.

Cookies