Back to top

Cena primátora: manželia Mária a István Péntek

Publikované: 2. máj 2024 - 12:57
Primátor mesta Dunajská Streda udelil Cenu primátora mesta Dunajská Streda aj Mgr. Márii Péntekovej a Mgr. Istvánovi Péntekovi za dlhoročnú organizáciu umeleckej kolónie a výstav umenia Aranykert – Zlatá záhrada, za oddanú podporu súčasného maďarského umenia a šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.
Cena primátora: manželia Mária a István Péntek

Medzinárodný tábor výtvarných umelcov poskytoval počas 13 rokov jedinečnú príležitosť pre stretnutia umelcov zo všetkých končín sveta. V umeleckej kolónii Zlatá záhrada sa vystriedalo 126 umelcov z 21 krajín. Z tu vzniknutých diel sa doteraz realizovalo 27 výstav.

Umeleckým riaditeľom jesenného medzinárodného tábora bol György Dolán, kým jarný workshop, sústreďujúci predovšetkým maďarsky hovoriacich umelcov, mal na starosti Róbert Almási, ktorý nás, žiaľ, opustil v roku 2018. Okrem intenzívneho tvorivého rozhovoru je ďalším prínosom Zlatej záhrady vznik kolekcie, ktorá svojou kvalitou a počtom diel konkuruje zbierkam mnohých súčasných galérií. Cieľom manželov Péntekovcov do budúcna je túto kolekciu predstaviť v čo najväčšom počte slovenských i zahraničných galérií.

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies