Back to top

Cena Pro Educatione: Miklós Kálmán

Publikované: 1. máj 2024 - 15:34
Cena Pro Educatione sa udeľuje za výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania. Ocenenie s v tomto roku prevzal Mgr. Miklós Kálmán ako prejav uznania za svedomitú prácu, pedagogickú angažovanosť a výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže. Ocenenie s v tomto roku prevzal Mgr. Miklós Kálmán ako prejav uznania za svedomitú prácu, pedagogickú angažovanosť a výborné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže.
Cena Pro Educatione: Miklós Kálmán

Miklós Kálmán svoju pedagogickú kariéru začal v roku 1980 na Gymnáziu Ármina Vámbéryho ako učiteľ telesnej výchovy, kde pôsobil do roku 2016. Odvtedy vyučuje telesnú výchovu na Základnej škole Ármina Vámbéryho. Každoročne organizuje lyžiarske a korčuliarske výcviky, ktoré zanechávajú v žiakoch nezabudnuteľné zážitky.

Popri učiteľskej profesii ako tréner vo viacerých športových odvetviach vychováva mládež k  láske k športu aj mimoškolskými aktivitami.    Ako tréner, prípadne vo funkcii predsedu či podpredsedu pôsobil vo viacerých dunajskostredských športových kluboch, napr. v Hádzanárskom klube DAC či Florbalovom klube Rumba. 8 rokov bol predsedom Trnavského krajského zväzu hádzanej.

Na ocenenie Pro Educatione ho navrhla ZŠ Ármina Vámbéryho za jeho svedomitú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese, výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže nielen vo vyučovacom procese ale aj mimo neho – za jeho celoživotné dielo v tejto oblasti.   

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies