Back to top

Centrálnou témou bolo prevádzkovanie cintorínov

Publikované: 22. október 2018 - 8:45
Cintoríny a vojenské cintoríny – ich prevádzka, výzvy a možnosti riešení bolo témou dvojdňového workshopu, ktorý v rámci projektu BUILCOGREEN zorganizovala Arrabona EGTC.

V rámci medzinárodného projektu boli predstavené aj dunajskostredské cintoríny. Inštitucionálna spolupráca zameraná na vytvorenie "ekologickejších" obcí v oblasti pôsobenia Arrabona EGTC je zameraná na vyššiu úroveň spolupráce medzi sídlami, obcami a poskytovateľmi služieb. Zakladatelia Arrabona EGTC (Győr, Mosonmagyaróvár, Šamorín, Dunajská Streda) majú výborné skúsenosti v oblasti rôznych služieb, ktoré by chceli odovzdať ďalej ostatným obciam, a to či už v teoretickej alebo praktickej rovine.  

Spoluprácu obcí by chceli pozdvihnúť na vyššiu úroveň tak, že by poskytovali medzi nimi neustálu výmenu skúseností organizáciou workshopov, čím vytvoria ich program, aby koncom projektu boli neformálne kontakty nahradené spoluprácou. Ciele projektu pomáhajú docieliť tri hlavné skupiny činností: séria workshopov, kde majú účastníci možnosť výmeny skúseností, ukázať praktické výsledky a poskytnúť „mentorstvo“ medzi obcami. Výmenu skúseností, zvyšovanie efektivity spolupráce, podporuje informačné pozadie.

Témou dunajskostredského workshopu, ktoré sa konalo 17. – 18.  októbra bolo prevádzkovanie cintorínov a vojenských cintorínov, k nemu sa viažuce výzvy a možnosti riešení.

Podujatie sa začalo uvítacou rečou primátora mesta, Hájosa Zoltána, ktorý predstavil prítomným primátorom a odborníkom z Maďarska a Slovenska mestské spoločnosti Dunajskej Stredy.

Projektový manažér Arrabona EGTC, Dr. Herke Zoltán, predstavil samotný program, podľa ktorého budú smerované odborné prednášky, potom interaktívne rozhovory analyzujú kľúčové otázky témy, berúc do úvahy riziká realizácie a možné obmedzenia.

Po ňom nasledovali Pomichal Gabriella, administratívna vedúca, potom Harmanovsky Viktor, zodpovedný za údržbu verejnej zelene, ktorí podrobne predstavili činnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Referent zodpovedný za prevádzku dunajskostredských cintorínov, Simon Zoltán, prednášal o jedinečných možnostiach.

Miestny historik, Nagy Attila, si vybral tému praktických „prísad” k histórii cintorínov – so zvláštnou pozornosťou na miestne (národné) hodnoty.

Rotter Zsolt, vedúci Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési üzletág prostredníctvom niekoľkých dobrých maďarských príkladov poukázal na možnosti praxe.

V rámci  workshopu zavítali do dvoch dunajskostredských cintorínov a do vojenského cintorína, kde Nagy Attila z hľadiska miestnej histórie a  Simon Zoltán zas z hľadiska praxe hostí sprevádzali – odpovedali na ich otázky.

Nagy Attila naviažuc na svoju predpoludňajšiu prezentáciu hovoril o úlohe hrobov miestnych osobností a upriamil pozornosť na ich ochranu.  Vyzdvihol, poukázal na miesto hrobu rodiny Kondé, dodal: „Čoskoro by sme chceli oznámiť Rok pamiatky Kondéovcov s tým cieľom, aby sme zachránili  dunajskostredský hrob Kondéovcov a upriamili pozornosť na úlohu pamiatok v posilňovaní identity, na ich organizovanú ochranu a silnejšie právne pozadie.”

Druhý deň boli na programe príspevky o pokročení s projektom, výsledkoch a vytýčených cieľoch a potrebných krokoch.  Ďalšou témou bude medzinárodná spolupráca účastníkov.  

Fotografie: Fónod Zoltán, Laky Erzsébet

Toto ste už čítali?

Cookies