Back to top

Centrum služieb škole funguje už jeden rok

Publikované: 11. október 2018 - 14:53
V stredu popoludní sa v Obchodnom a informačnom centre pri príležitosti prvého výročia založenia Centra služieb škole konalo slávnostné podujatie.

Začalo sa recitáciou Szabó Manyi, herečky divadla Rivalda Színház, potom Szabó Dezső, riaditeľ Centra služieb škole privítal do posledného miesta zaplnenú konferenčnú sálu. V skratke spomenul výzvy prvého roka ich spoločnej práce, zároveň sa poďakoval za prácu pri výchove a vzdelávaní našich detí.

Potom primátor mesta, Hájos Zoltán, pripomenul obdobie predchádzajúce založeniu Centra a výsledky za 12 mesiacov. Uviedol, že samospráva poskytuje na každého škôlkara  2265 eur ročne a tieto zdroje sa snaží vynaložiť čo najefektívnejšie. Preto nebolo jednoznačným, keď sa o tom malo rozhodnúť, aký má byť nový finančný systém, o ktorom poslanci rozhodli, aby bol vytvorený formou Centra. "Takto si každá materská škola mohla ponechať svoju vzdelávaciu autonómiu, len ekonomicky sú riadené z centra." - zdôraznil Hájos.

Primátor hovoril aj o tom, že podobný systém funguje len málokde, ale verí, že po uplynutí jedného roka ho aj zamestnanci škôlok hodnotia pozitívne.  Všetkým sa poďakoval za ich užitočnú prácu, potom uviedol pár čísel, v minulom školskom roku bolo 810 detí zapojených do výchovno-vzdelávacieho procesu, 142 zamestnancov, z nich 84 učiteliek, 28 zamestnancov kuchýň, 25 upratovačiek a  5 osôb v údržbe.

Hájos vyzdvihol, že touto centralizáciou sú aj elektrická energia a plyn lacnejšie a znížili sa režijné náklady škôlok, ale aj v rámci údržby sa dokázalo ušetriť 34 tisíc eur, ktoré boli použité na opravu strešnej konštrukcie tretieho pavilónu MŠ na Rybnom trhu.  Ďalej pripomenul nutnosť modernizácie budov škôlok, na čo sa snažia nájsť dotácie, ale viacero okolností to sťažuje. Napriek tomu sa z takýchto zdrojov podarilo zrealizovať modernizáciu jednej časti MŠ na Námestí SNP, ako aj z Fondu Bethlena Gábora pri MŠ na Októbrovej ulici. Primátor napokon zaželal všetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pracovné úspechy a poďakoval sa im za doterajšiu prácu.

Varga Mária, riaditeľka MŠ na Rybnom trhu vo svojom príhovore vyzdvihla rôznorodosť práce v MŠ a nadšený prístup tých, ktorí za uplynulý školský rok uskutočnili v 9 MŠ v meste 140 rôznych podujatí, zvlášť vyzdvihla škôlkársku olympiádu.  

Kultúrnu bodku za podujatím zabezpečil Pataky Ádám, potom podujatie pokračovalo recepciou.

Toto ste už čítali?

Cookies