Back to top

Cenu duchovného dedičstva Batthyán-Strattmann Lászlóa udelili Györgyovi Bugárovi

Publikované: 12. júl 2021 - 13:40
Minulý víkend na Vysokej škole zdravotnej a sociálnej práce sv. Alžbety bolo slávnostné odovzdávanie diplomov. Počas slávnosti odovzdali Györgyovi Bugárovi, vedúcemu Farskej charity v Dunajskej Strede cenu duchovného dedičstva Batthyán-Strattmann Lászlóa.
Cenu duchovného dedičstva Batthyán-Strattmann Lászlóa udelili Györgyovi Bugárovi

Na slávnostnom podujatí prevzali diplomy úspešní poslucháči končiaci štúdium sociálnej práce, či odboru psychológie, resp. zložili rigorózne skúšky.

K poslucháčom a ich rodinným príslušníkom prehovoril Dr. György Herdics, titulárny opát, čestný kanonik, riaditeľ elokovanej katedry v Dunajskej Strede. Vyzdvihol, že poslanie, ktoré si zvolili, im  v živote prinesie veľa radosti.

Po odovzdaní diplomov o práci vedúceho Farskej charity Györgya Bugára prehovoril Mons. Szakál László János, katolícky dekan v Dunajskej Strede.

Ako uviedol, farský úrad v Dunajskej Strede so zadosťučinením prijal oznámenie, že Cenu duchovného dedičstva Batthyány-Strattmann Lászlóa Vysoká škola zdravotnej a sociálnej práce sv. Alžbety udelila vedúcemu farskej charity Györgyovi Bugárovi.

Ocenený je viac ak 20 rokov mestským poslancom, zorganizoval množstvo mládežníckych, kultúrnych, či sociálnych programov.Pred takmer 15 rokmi založil Občianske združenie Fény (Jas), s ktorým – spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi – úspešne realizoval mestskú službu pomoci. Na jeho popud vznikla v roku 2016 farská charita, ako jej vedúci pracuje v záujme odkázaných a chudobnejších občanov. Menovaný uviedol do života charitatívne centrum, ktoré pravidelne organizuje zbierky a vyzbierané rozdáva odkázaným.

Z centra na Bacsákovej ulici realizovali pomoc pre bezdomovcov v útulku, odtiaľto koordinovali a uskutočňovali sociálny program slovenskej vlády. V čase pandémie koronavírusu v rámci novej charitatívnej práce rozdávali odkázaným teplé jedlo.

Ako povedal, György Bugár má ešte ďalšie plány. Považuje za dôležité, aby v spolupráci s trnavskou charitou ponúkali v meste na Bacsákovej ulici aj sociálne poradenstvo a duchovnú pomoc.

György Bugár po prevzatí ceny od opáta Györgya Herdicsa vyjadril poďakovanie, že naňho mysleli, poďakoval sa predsedovi charity, dekanovi za laudáciu. S dojatím konštatoval, že sociálnym pracovníkom sa ceny často nerozdávajú.

Vo svojom vystúpení sa poďakoval spolupracovníkom a Pánu Bohu, s ich pomocou dokážu plniť každodenné vytýčené úlohy.

Prízvukoval, že ocenenie nepatrí iba jemu, ale týka sa celého spoločenstva, lebo práca, ktorú vykonávajú, nie je vecou jednotlivca, k nej je potreba práce mnohých ľudí. 

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies