Back to top

Cenu Primátora mesta Dunajská Streda obdržal vysokoškolský profesor Sándor István

Publikované: 28. apríl 2022 - 12:49
Cenu primátora Mesta Dunajská Streda môže primátor mesta udeliť jednotlivcom a kolektívom okrem iného za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti. István Sándor, vysokoškolský profesor obdržal cenu za mimoriadne zásluhy v oblasti spoločenského života v rámci pamätného roka Károlya Szladitsa a za šírenie dobrého mena mesta Dunajská Streda.
Cenu Primátora mesta Dunajská Streda obdržal vysokoškolský profesor Sándor István

Pán profesor Dr. Sándor István, vedúci Katedry rímskeho práva Fakulty práva a politických vied Univerzity Loránda Eötvösa, člen Budapeštianskej advokátskej komory, účastník a lektor viacerých odborných programov a konferencií.

V roku 2019 bol inaugurovaný za doktora Maďarskej akadémie vied (DSc.).

V roku 2017 bola jeho obsažná práca ocenená vyznamenaním Občianska sekcia Maďarského záslužného rádu a v roku 2021 mu bola udelená Akademická cena Maďarskej akadémie vied. Doktor Sándor István je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

Minulý rok mesto Dunajská Streda pri príležitosti 150. výročia narodenia Károlya Szladitsa - vyhlásilo za pamätný rok tohto významného profesora súkromného práva, slávneho rodáka mesta Dunajská Streda. Iniciatíva vznikla na základe nápadu právnikov Sándor István a Juraja Czirfusza s plnou podporou samosprávy, v rámci ktorej vznikol Pamätný výbor. Jej predsedom bol práve profesor Sándor István.

Primátor Mesta JUDr. Zoltán Hájos vyslovuje uznanie za obetavú a svedomitú prácu pána profesora v súvislosti s Pamätným rokom Károlya Szladitsa.

Toto ste už čítali?

Cookies