Back to top

Cenu Pro Urbe postmortálne udelili duchovnému otcovi Jánosovi Karaffovi

Publikované: 27. apríl 2022 - 20:26
Za prácu na poli spoločenského života udelili cenu Pro Urbe postmortálne duchovnému otcovi Jánosovi Karaffovi. V zmysle hodnotenia, „cena je poďakovaním za ochranu a opateru starých maďarských národných tradíc, uznaním jeho práce ako kresťana a Maďara, veriaceho človeka a lokálpatriota, horlivého veriaceho kresťana.“ Cenu prevzala Etelka Karaffa, matka bývalého katolíckeho kňaza.
Cenu Pro Urbe postmortálne udelili duchovnému otcovi Jánosovi Karaffovi

Veľadôstojný pán ThDr. János Karaffa, PhD. sa narodil 11. marca 1973 v Dunajskej Strede.

Za kňaza bol vysvätený 14. júna 1997 v Bratislave.

Jeho kňazské pôsobenie pokrýva mnohé miesta na slovenskej a maďarskej mape. Viedol Univerzitné pastoračné centrum v Komárne ako duchovný správca, pôsobil ako školský dekan Dunajskostredského dekanátu. Od roku 2017 bol až do svojej náhlej smrti v stredu 23. júna 2021 farárom farnosti Jahodná.

O jeho lokálnom patriotizme svedčí okrem iného to, že dunajskostredskému futbalovému mužstvu napísal modlitbu, ktorú umiestnili v kaplnke štadióna.

Je autorom viacerých kníh, modlitebných kníh a ďalších publikácií. Bol spoluzakladateľom OZ Pázmaneum.

Pod názvom Akadémia Regnum Marianum založil centrum kresťanského vzdelávania dospelých. Bol jedným z hlavných organizátorov Komárňanských modlitebných dní, duchovným vodcom viacerých pútí, mal početné prednášky doma i v zahraničí.

Verne udržiaval pamiatku Jánosa Esterházyho a vzdával česť pamiatke maďarských svätých a blahoslavených osobností.

Toto ste už čítali?

Cookies