Back to top

Cenu Prodos Educatione prevzala Knapp Terézia

Publikované: 28. apríl 2022 - 12:36
V tomto roku po prvýkrát odovzdali na úroveň mestskej ceny zaradenú pedagogickú cenu, Cenu Prodos Educatione. Cenou sa dostane uznania pedagógovi Dunajskej Stredy, ktorý svojou poctivou prácou na poli vzdelávania výchovy dosiahol vynikajúce výsledky. Po prvýkrát cenu za svoju odbornosť, pedagogickú prácu na vysokej úrovni prevzala Knapp Terézia, učiteľka Materskej školy Eleka Benedeka.
Cenu Prodos Educatione prevzala Knapp Terézia

Terézia Knappová je 26 rokov zamestnaná v MŠ Eleka Benedeka. Za roky svojej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít.

Má vynikajúce organizačné schopnosti. Je koordinátorkou školskej rady.

Spolu s deťmi pripravuje akcie na prezentáciu materskej školy, podieľa sa na organizácii rôznych kultúrnych a športových podujatí.

Aktívne spolupracuje s rodičmi aj obchodnými partnermi materskej školy. Zodpovedným prístupom k pracovným povinnostiam prispieva k dobrému hospodárskemu výsledku materskej školy.

Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u nej ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu.

Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov v materskej škole odviedla, jej patrí uznanie a poďakovanie.

Toto ste už čítali?

Cookies