Back to top

Cenu sv. Juraja si prevzal Mons. dekan Ladislav Ján Szakál

Publikované: 1. máj 2024 - 11:05
Cenu svätého Juraja, udeľovanú už po desiatykrát, si v roku 2024 prevzal Mons. PhDr. JCLic. Ladislav Ján Szakál, bývalý dunajskostredský dekan, v súčasnosti pôsobiaci v Dolnom Štále. Uznanie mu odovzdali zakladajúci členovia Spolku ochrancov mesta Csallóköz Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet vo Vermesovej vile 24. apríla 2024 na Večere sv. Juraja, otváracom podujatí dunajskostredských Dní svätého Juraja.
Cenu sv. Juraja si prevzal Mons. dekan Ladislav Ján Szakál

Podujatie realizované po svätej omši sa uskutočnilo vo Vermesovej vile. Jeden zo zakladateľov spolku, riaditeľ Galérie súčasných maďarských umelcov PaedDr. Péter Iván, prehovoril o histórii Ceny sv. Juraja, ktorú založil spolok ochrancov mesta. O doterajšej životnej ceste Mons. dekana Ladislava Jána Szakála, bývalého dunajskostredského dekana, v súčasnosti pôsobiaceho v Dolnom Štále, porozprával dunajskostredský dekan Vsdp. PhDr. Kristián Bozay, PhD.

"Ladislav Ján Szakál bol vysvätený za kňaza 14. júna 1981. Sedem rokov pôsobil ako kaplán v Nových Zámkoch a Bratislave. V roku 1987 sa stal administrátorom farností Bratislava-Svätý Martin a Bratislava-Jarovce. Neskôr pôsobil ako farár v Železiezovciach, Sládkovičove, Galante, Gabčíkove, Veľkom Mederi a Dunajskej Strede. Ladislav Ján Szakál patrí ku generácii kňazov, ktorí sa po skončení komunistickej éry museli neustále ďalej vzdelávať, aby boli pripravení na výzvy novej doby. (...) To, že sa na neho môžete vždy spoľahnúť, je obdivuhodné. Ak môže, pomôže, pretože má takú povahu. Vždy si ochotne vypočuje ľudí, ktorí to potrebujú. Svoju službu vykonáva vždy pokojne a s veľkou vytrvalosťou,“

- zhrnul kariéru oceneného dekan Krisztián Bozay.

Následne o príhovor požiadali štúrovského diakona Zoltána Fóthyho. Potom zakladajúci členovia spolku ochrancov mesta odovzdali prestížne ocenenie duchovnému otcovi.

Primátor nášho mesta JUDr. Zoltán Hájos predniesol slávnostnú reč. Večera sa zúčastnili aj jeho zástupca MUDr. Juraj Puha, prednostka mestského úradu Ing. Darina Nagyová, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry mestského úradu Mgr. Timea Molnár a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Mgr. Bc. Tímea Takács. Hrou na husliach umocnil dôstojnú atmosféru podujatia Samuel Új.

Viac o tohtoročnom odovzdaní Ceny svätého Juraja si môžete prečítať na našom portáli!

(dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies