Back to top

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 29 laureátov a laureátiek

Publikované: 29. september 2022 - 3:35
V utorok 27. septembra 2022 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročnej Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Najvyššie župné ocenenie za prínos k rozvoju kraja v siedmich oblastiach si prevzalo 29 jednotlivcov a kolektívov.
Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 29 laureátov a laureátiek

„Trnavský kraj je hrdý na inšpiratívnych ľudí, ktorí z neho robia lepší domov pre nás všetkých. Svojim osobným príbehom alebo profesijným životom nás dlhodobo úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí. Veľmi ma teší, že sme symbolicky vzdali úctu najvyšším župným ocenením ďalším 29 jednotlivcom a kolektívom. Všetkým ďakujem za to, že spolu tvoríme kraj a prekonávame výzvy každodenného života, aj časy nadväzujúcich kríz,“ povedal na margo ocenených trnavský župan Jozef Viskupič.

Ocenené boli dva kolektívy, a to Oddelenie neurológie Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, ktorý na Európskom kongrese zameranom na liečbu a prevenciu cievnej mozgovej príhody (ESOC – European Stroke Organisation Congress) získal najvyššie ocenenie, tzv. Diamant status, čím sa zaradil medzi špičkové oddelenia v Európe v starostlivosti o pacientov s mozgovou príhodou. Druhým oceneným kolektívom je Dobrovoľná civilná ochrana, ktorá sa zameriava na pomoc obyvateľom v rôznych nepriaznivých situáciách. Od začiatku pandémie COVID-19 sa združenie zapájalo do činností v prvej línii, v ostatných rokoch zasahovali pri veterných smrštiach a lokálnych povodňových hrozbách. Okrem iného, sú aktívni aj pri  utečeneckej kríze.

Zoznam ocenených, 27 jednotlivcov a dva kolektívy, schválili krajskí poslanci na svojom júnovom zasadnutí. Cena bola udelená v siedmich kategóriách, a to vzdelávanie, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava a občianska spoločnosť. Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na webovej stránke trnavskej župy.

Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla posielať aj verejnosť.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies