Back to top

Chutná a teplá pomoc v zimnom období

Publikované: 27. november 2020 - 10:29
V čase adventu sa ešte viac dostáva do popredia pozornosť voči druhým, pomoc odkázaným, a teraz, za pandémie koronavírusu, snaha pomôcť sa stáva ešte dôraznejšou. Zázračným znakom toho je bezplatné podávanie teplého obeda až do 18. decembra pre tých, ktorí žijú v sociálne ťažších podmienkach.
Chutná a teplá pomoc v zimnom období

Attila Karaffa, viceprimátor mesta Dunajská Streda, nášmu portálu poskytol informáciu o iniciatíve, v zmysle ktorej podnik Philip Morris Slovakia v čase medzi 18. novembrom a 18. decembrom každý pracovný deň poskytne bezplatne 60 obedov obyvateľom útulku pre bezdomovcov, občanom, ktorých odporučil sociálny odbor mestského úradu, ako aj viacerým rodinám v hľadáčiku dunajskostredskej charity. 

Ako viceprimátor povedal, pracovník podniku Dávid Pogány vyhľadal vedenie mesta, že by prebrali financovanie 60 porcií obedov v jednej miestnej reštaurácii. V súčasnej sťaženej hospodárskej situácii je to veľká pomoc pre mesto, reštauráciu, aj pre tých, ktorí obed dostanú – povedal Attila Karaffa. Podľa jeho slov reštauráciu vybral podnik a cielené osoby pomoci spoločne určil sociálny odbor s dunajskostredskou charitou.

Vybrali ľudí žijúcich v rôznych ťažkých životných situáciách: neúplné rodiny, invalidov, ľudí poberajúcich nízky dôchodok, žijúcich v ťažších ekonomických podmienkach – takých, pre ktorých teplé jedlo denne znamená veľa. „Za iniciatívu patrí vďaka, lebo v čase adventu ponúkajú takéto pekné gesto. Takisto patrí poďakovanie charite, ktorá jednak zabezpečila miesto na každodenné podávanie obedov, jednak jej dobrovoľníci deň čo deň, nehľadiac na svoj čas, pomáhajú pri rozdeľovaní jedla“ - vyzdvihol viceprimátor.

Dávid Pogány, pracovník podniku Philip Morris Slovakia na náš dopyt povedal, že už v čase prvej, jarnej vlny pandémie sa podarilo, aby túto slovenskú iniciatívu švajčiarsky materský podnik prijal, a v čase zosilnenej jesennej pandémie k dovtedajším 11 miestam mohli pribudnúť ďalšie dve, medzi nimi aj Dunajská Streda. Podľa jeho slov realizáciou tohto projektu dokážu podporiť jednu miestnu reštauráciu, resp., samozrejme tých, ktorým obed poskytnú. Pre pracovníkov podniku je to dobrý pocit. V neposlednom rade by chceli byť dobrým príkladom, aby aj iné podniky, ak môžu, skúsili takto pomôcť ľuďom na pomoc odkázaným.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies