Back to top

Čítanie ožilo v kresbách

Publikované: 7. marec 2020 - 10:10
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede po prvý krát vyhlásila súťaž v kreslení, vyhodnotenie ktorej prebehlo v piatok v dopoludňajších hodinách v čitárni knižnice.
Čítanie ožilo v kresbách

Riaditeľka knižnice Ilona Lacza privítala deti, ktoré zvedavo očakávali vyhodnotenie, resp. vyhlásenie víťazov. Ako povedala, po prvý krát vyhlásili túto súťaž, do ktorej deti posielali svoje kresby znázorňujúce ich ponímanie prečítaných kníh. Do troch kategórií súťaže prišlo viac ako 200 prác, čo prekvapilo tak organizátorov, ako aj hodnotiacu porotu – nepočítali s takou aktívnou účasťou. Po svojom krátkom príhovore riaditeľka knižnice odovzdala slovo predsedovi poroty, umelcovi-učiteľovi Bélovi Ferdicsovi, aby oboznámil prítomných s vyhodnotením súťaže. 

Predseda komisie Béla Ferdics tiež pozdravil prítomné deti, zároveň sa poďakoval rodičom a ďalším zúčastneným za ich prácu. Ako povedal, so svojím kolegom Jozefom Kordošom mali možnosť vidieť skutočne pekné kresby. „Prišlo veľmi veľa pekných prác, v každej bola nejaká zvláštnosť, svojskosť, takže nám zabralo hodne času, kým sme vybrali v každej kategórii tie najlepšie.“ Povedal, že ich potešilo, že v prácach detí videli odraz zážitku, ktorý prežívali pri čítaní rozprávok. Podľa jeho odborného hodnotenia je viditeľný rozdiel medzi jednotlivými vekovými kategóriami: kedy ešte nevymizol svet fantázie a na prácach je citeľná dynamika, nálada, a už inak prezentované pekné práce, na ktorých je viditeľná snaha po skúsenostnom prevedení.

Svoje krátke hodnotenie uzavrel konštatovaním, že ho potešili zaslané práce a verí, že aj v budúcnosti budú mať možnosť posudzovať takéto pekné kresby.

Ilona Lacza potvrdila slová Bélu Ferdicsa, podľa ktorých je veľmi dôležité, aby rodičia čítali deťom, a tak rozvíjali ich svet fantázie. Povedala, že aj v budúcnosti by radi vyhlásili takúto súťaž v kreslení, ktorá by sa tak mohla stať tradíciou.

Po príhovoroch a hodnotení odmenili deti diplomom, resp. malým darčekom.

Víťazné práce ohodnotené diplomom bude možné si pozrieť do 20. marca, ale riaditeľka nášmu portálu zároveň povedala, že v priebehu leta postupne vystavia všetky zaslané práce v čitárni v oddelení pre dospelých, resp. v oddelení pre deti.

V rámci odpovedí na naše otázky sme sa od pracovníkov knižnice dozvedeli aj to, že na kresbách detí sa najčastejšie objavili tri prasiatka, Harry Potter, Hello Kitty, resp. princezné z viacerých rozprávok.

Text a foto: Rózsár Vince

Preklad: -esz-

Toto ste už čítali?

Cookies